Conferința națională cu participare internațională a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etno-cultural în educația tinerei generații

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL AŞM în colaborare cu FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE A USM FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE A UPS „I.CREANGĂ” DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT A MUNCIPIULUI CHIŞINĂU invită cercetătorii, cadrele didactice din învățământul preuniversitar și Read More …

Conferința internațională: ”Cultura etnică din spaţiul de frontieră ucrainean şi est-romanic în sincronie şi diacronie”

Stimaţi colegi! Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie, Sectorul „Etnologia ucrainenilor” Societatea ucrainenilor Petru Movilă din municipiul Chişinău 03 – 04 noiembrie 2016 în cadrul ediţiei a IV-a a lecturilor ştiinţifice, dedicate memoriei academicianului Constantin Read More …

Felicitări doamnei Violina Galaicu, cu ocazia editării monografiei „Filonul bizantin în cultura muzicală națională”

Aducem sincere și calde felicitări doamnei Violina Galaicu, cercetătoare în cadrul IPC AȘM, cu ocazia editării monografiei Filonul bizantin în cultura muzicală naţională. (dimensiuni şi etape ale valorizării din vechime până în pragul modernităţii) – lucrare elaborată și recomandată spre publicare în cadrul Read More …