DESPRE INSTITUT


Institutul Patrimoniului Cultural a fost creat în anul 2006 în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 “Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţifice şi inovării”. Institutul a fost format prin contopirea a trei instituţii existente anterior: Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul de Cercetări Interetnice şi Institutul Studiul Artelor.

Numărul de identificare de stat: 1006600034042.

Forma organizatorico-juridică – instituţie publică, finanţată integral din bugetul de Stat; îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi ale altor acte legislative şi normative, ale Acordului de parteneriat încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi AŞM şi ale Statutului său.

Institutul este persoană juridică, are patrimoniu şi balanţă distinctă, cont de decontare în lei moldoveneşti şi valută a altor ţări, alte conturi la băncile de stat şi comerciale ale Republicii Moldova, are ştampilă rotundă, formular cu antet şi emblema sa, alte simboluri şi atribute. Perioada de activitate a Institutului este nedeterminată.

Scopul Institutului este organizarea şi efectuarea investigaţiilor ştiinţifice fundamentale şi cu caracter aplicativ în domeniul Patrimoniului arheologic, etno-cultural şi artistic al R. Moldova: 73200 – Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice; are misiunea fundamentală de a contribui la dezvoltarea durabilă a ţării în baza rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare, la promovarea şi implementarea valorilor ştiinţifice şi culturale obţinute în plan naţional şi internaţional

Activitatea de cercetare al Institutului ţine de tema generală “Geneza, evoluţia şi specificul etno-cultural şi artistic al Moldovei”.

Activitatea de cercetare a Institutului include:

 • cercetări fundamentale – obţinerea noilor cunoştinţe teoretice şi universale de interes naţional şi internaţional pentru elaborarea lucrărilor de sinteză, a monografiilor colective şi individuale;
 • cercetări aplicative — elaborarea literaturii cu caracter ştiinţifico-popular şi didactic (cărţi, broşuri, albume, materiale didactice etc.) în vederea instruirii tinerilor generaţii, popularizării cunoştinţelor istorice şi culturale, promovării moştenirilor culturale şi valorilor spirituale pe plan naţional şi internaţional.

Institutul a fost acreditat în anul 2005 (Hotărîrea nr. 33/AC din 11.01.2007) şi re-acreditat în anul 2013 (Certificat de acreditare nr. 034 Seria I) pe profiluri:

 • Arheologia spaţiului carpato-nistrean;
 • Etnii şi relaţii interetnice din Republica Moldova;
 • Geneza şi evoluţia artei naţionale.

În conformitate cu domeniile de cercetare, Institutul Patrimoniului Cultural este structurat în trei Centre ştiinţifice:

 • Centrul Arheologie cu tematica prioritară Arheologia spaţiului Carpato-Nistrean (din cele mai vechi timpuri până în secolul XVIII) divizat în secţii:
  • Secţia Arheologia preistorică;
  • Secţia Arheologia Antică şi Medievală.
 • Centrul Etnologie cu tematica prioritară Etnii şi relaţii interetnice în Republica Moldova,divizat în secţii:
  • Secţia Probleme generale;
  • Secţia Minorităţi etnice.
 • Centrul Studiul Artelor cu tematica prioritară Geneza, evoluţia şi tipologia artelor naţionale,divizat în secții:
  • Secţia Arte vizuale;
  • Secţia Arte audio-vizuale.

Actualmente Institutul Patrimoniului Cultural întruneşte un colectiv alcătuit din 134 de colaboratori. Potenţialul ştiinţific al Institutului constă din 105 (de bază – 95) cercetători, dintre care: 15 (de bază – 14) – doctori habilitaţi (inclusiv un membru corespondent şi un academician), 50 (de bază – 47) – doctori în ştiinţe şi 40 (de bază – 34) de colaboratori fără grad ştiinţific. În cadrul Institutului urmează studiile de doctorat peste 20 de tineri, înscrişi la următoarele specialităţi:

 • 07.00.06 – Arheologie;
 • 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică;
 • 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
 • 17.00.01 – Arte audiovizuale;
 • 17.00.04 – Arte vizuale;
 • 18.00.01 – Teoria şi istoria arhitecturii.

Lista cercetătorilor ştiinţifici a Institutului la 01.12.2014 pe subdiviziuni. index

În cadrul Institutului Patrimoniului Cultural funcţionează:

 • Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în istorie la specialitatea Arheologie (07.00.06);
 • Seminarul ştiinţific de profil (cu dreptul de a organiza ad hoc) şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în istorie la specialitatea Etnologie, antropologie culturală şi istorică (07.00.07);
 • Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în studiul artelor la specialitatea Arte audiovizuale (17.00.01);
 • Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în studiul artelor la specialitatea Arte vizuale (17.00.04);
 • Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea Istoria şi teoria arhitecturii (18.00.01).

Sub egida IPC, respectiv a celor trei Centre din componenţa lui, se editează trei reviste ştiinţifice: