Conferinţa Știinţifică Internaţională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE, EDIȚIA A XI-A

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE EDIȚIA A XI-A: DE LA CUNOAȘTERE SPRE SALVGARDARE ȘI CONSERVARE  29-30 octombrie 2019  Având în vedere preocupările Dvs. în domeniu, vă adresăm invitația de a participa la această Read More …

Susținerea rapoartelor privind activitatea în cadrul proiectelor de cercetări științifice desfășurate la Institutul Patrimoniului Cultural în perioada 2015–2018

În data de 11 aprilie 2019, în cadrul ședinței extinse a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, au fost audiate rapoartele privind activitatea științifică în perioada 2015–2018 în cadrul proiectelor de cercetări fundamentale Read More …

Rezumatele celor mai semnificative rezultate ştiinţifice obţinute de Institutul Patrimoniului Cultural în cadrul proiectelor instituționale din anii 2015 – 2018

Institutul Patrimoniului Cultural aduce la cunoștință rezumatele celor mai semnificative rezultate ştiinţifice obţinute în cadrul proiectelor instituționale din anii 2015 – 2018 15.817.06.02F „Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă” (director de Read More …