AVIZ

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
organizează în perioada 31 mai – 2 iunie 2016
conferinţa ştiinţifică internaţională (ediţia a VIII-a)
„PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE”
(cunoscută în ediţiile anterioare sub genericul „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”).
Având în vedere preocupările Dvs. ştiinţifice, Vă adresăm invitaţia de a participa la lucrările conferinţei internaţionale de la Chişinău cu o comunicare corespunzătoare tematicii anunţate.
Temele de interes pentru conferinţă includ următoarele direcţii:
1) Arheologie şi cercetări interdisciplinare;
2) Etnologie: probleme generale şi abordări interdisciplinare;
3) Interferenţe culturale în arta naţională.
Vă rugăm să ne expediaţi titlul și rezumatul comunicării Dvs., însoţite de Formularul de participare, la adresa de e-mail a conferinţei (conference.treasure@gmail.com şi conference.treasure@mail.ru ) până la cel târziu 10 aprilie 2016.
Rezumatele prezentate (în limbile română, engleză, rusă) nu vor depăşi volumul de 1500– 1800 de semne şi vor fi redactate în Microsoft Office Word, TNR font 12, space 1,5.
Fiecare participant se poate înscrie la lucrările conferinţei cu o singură comunicare.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Academia de Ştiinţe a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).

Cu aleasă considerație, Comitetul organizatoric