CENTRUL DE ETNOLOGIE

Director – Svetlana PROCOP, doctor în filologie, cercetător conferenţiar, specialist în literatura universală şi comparată. Se specializează în etnologia romilor din Republica Moldova.
Tel.: 022 27-10-07
Email: etnologie@mail.ru

Tematica prioritară a Centrului:  Etnii şi relaţii interetnice în Republica Moldova.

Centrul cuprinde două Secţii:

  • Secţia Probleme generale ale etnografiei (include Sectoarele: Etnologia moldovenilor; Relaţii interetnice). Şef al Secţiei –  Dr. hab. Zina ŞOFRANSKY.
  • Secţia Minorităţi etnice (include Sectoarele şi Grupele: Etnologia Ucrainenilor;  Etnologia Ruşilor; Etnologia Găgăuzilor; Etnologia Bulgarilor; Etnologia Evreilor; Etnologia Romilor). Şef al Secţiei –  Dr. Ion DUMINICA.

Etapele principale ale evoluţiei ştiinţei etnologice din Republica Moldova index

Actualmente Centrul de Etnologie  întruneşte un colectiv alcătuit din 48 de colaboratori. Potenţialul ştiinţific al Centrului constă din 47 cercetători, dintre care: 5 – doctori habilitaţi, 25 – doctori în ştiinţe, 18 – cercetători fără grad ştiinţific. În cadrul Centrului urmează studiile de doctorat 5 tineri, înscrişi la specialitate: 612.01 – Etnologie.

(CV) cadre etnologie index

În cadrul Centrului de Etnologie funcţionează: Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în istorie la specialitatea Etnologie  –  612.01.

Componenţa Consiliului (aprobat prin Hotărâri nr. AT- 2/1-1 din 05 aprilie 2012) index

Sub egida Centrului de Etnologie se editează revista ştiinţifică – Revista de Etnologie şi Culturologie.