APARIȚII EDITOARIALE ALE IPC ÎN ANUL 2017: 3 reviste (6 numere), 8 culegeri

Culegeri naționale: 8

CALLO, T.; ŢVIRCUN, V.; POGOLŞA, L. Interogaţii pedagogice. Ch.: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017. 208 p.

Patrimoniul spiritual și cultural al rușilor din Moldova / Духовное и историко-культурное наследие русских Молдовы. Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională. Red. șt. T. ZAICOVSCHI. Ch.: Institutul Patrimoniului Cultural, 2017 (Tipogr. „Notograf Prim”). 288 p.

Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene. Simpozion ştiinţific internaţional „In Memoriam academicianul Constantin Popovici”. Red. șt. COJUHARI, E.; COJUHARI, V. Ch.: Stratum Plus, Vol. III, 2017. 378 p.

КАРА, Н. Язык болгар Молдовы: история и современность. Ch.: Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova, 2017. 210 p.

Преподаване на българския език в Република Молдова: опит и перспективи. Red. ЧЕРВЕНКОВ, Н.; ДУМИНИКА, Иван; ДИМИТРОВА, Н. Материали от научната конференция, посветена на 30 години от изучаването на българския език в училищата с учиници от български произход в Република Молдова (Кишинев, 4-5 ноември 2016 г.). Ch.: Tipografia „Lexon-Prim”, 2017. 192 p.

Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie. Rezumatele comunicărilor Conferinţei naţionale a tinerilor cercetători (Ediţia a II-a), 16 noiembrie 2017. Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017, 40 p.

Patrimoniul etnologic: concepte, tendinţe şi abordări. Programul şi tezele comunicărilor conferinţei ştiinţifice internaţionale, organizate cu susţinerea şi concursul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară al Statelor membre CSI. Chişinău, 23-24 mai 2017. Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017. 96 p.

Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Programul şi rezumatele comunicărilor conferinţei ştiinţifice internaţionale. Ediţia a IX-a. Chişinău, 30-31 mai 2017. Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017. 140 p.

 [SLGF id=3056]

Reviste editate de Institutul Patrimoniului Cultural:

Revista ARTA. Seria Arte vizuale. Red. șt. M. Șlapac. Ch.: f.e. (Tipogr.: Grafema Libris), vol. XXVI, nr. 1, 2017. 160 p.; ARTA. Seria Arte audiovizuale. Red. șt. V. Ghilaș. Ch.: f.e. (Tipogr.: Grafema Libris), vol. XXVI, nr. 2, 2017. 170 p.

Revista de etnologie și culturologie. Red. șt. S. Procop. Ch.: f.e. (Tipogr.: Grafema Libris), Vol. XXI, 144 p., vol. XXII, 144 p. 2017.

Revista Arheologică. Red. șt. O. Levițki. Ch.: f.e. (Tipogr.: Grafema Libris), Vol. XIII, nr. 1-2, 318 p, 2017.