20 de ani în slujba patrimoniului național. Simpozionul internațional „Monumentul. Tradiție și viitor”, Iași, 4-7 octombrie 2018

Dacă e toamnă, atunci e Iași. Și atunci e „Monumentul”.  An de an, pe parcursul a două decenii, toate drumurile duc spre Iași – fiindcă anume agora ieșeană a ajuns să fie arena dezbaterilor privind cultura de patrimoniu, educația prin și pro patrimoniu, un patrimoniu aflat în serviciul societății, care transmite tot mai insistent semnalul S.O.S. De 20 de ani la Iași se desfășoară Simpozionul Internațional „Monumentul. Tradiție și viitor”, care reunește experți în domeniul arhitecturii, restaurării, ingineriei, istoriei, arheologiei veniți din toate orașele României, cărora recent li s-au alăturat și specialiștii Chișinău (Republica Moldova) și din Cernăuți (Ucraina).

Simpozionul „Monumentul”, având un vast areal tematic, a devenit un centru de maxim interes cultural, istoric, arhitectural, ingineresc, conexând specialiști din diverse domenii și generații, care au un scop comun – Monumentul, care nu are naționalitate, apartenență politică sau de partid. Simpozionul de la Iași a devenit însuși un veritabil MONUMENT al identității culturale și naționale, un mesaj elocvent autorităților și societății, un pas enorm spre dăinuirea noastră în viitor, oferind subiecte inepuizabile pentru cercetarea multidisciplinară a tuturor aspectelor legate de viața, cunoașterea și mentenanța monumentelor istorice.

Ar exista, sigur, voci, care ar putea opina cu suspiciune că 20 de ani nu e chiar atât de mult în raport cu alte evenimente. Însă examinarea atentă a cursului istoric ne confirmă faptul că în ultimii 20 de ani monumentele s-au aflat în vizorul permanent al experților în domeniu, care au oferit consultanță și sprijinul necondiționat atât de indispensabil autorităților publice locale și centrale, au mobilizat societatea civilă și au contribuit substanțial la conservarea, restaurarea și valorificarea monumentelor, exercitând în acest caz și un fundamental rol educativ și instructiv. Astăzi, salvarea și prezența monumentelor în forma lor autentică, conservarea pieselor de artă și a obiectivelor arhitecturale de o deosebită valoare pentru patrimoniul cultural al țării și pentru identitatea noastră națională se datorează în mare parte inclusiv și Simpozionului „Monumentul. Tradiție și viitor”, care a devenit un actant important și decisiv pe parcursul ultimelor două decenii în domeniul protecției patrimoniului național.

Ediția jubiliară din acest an a fost organizată de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Primăria Municipiului Iași – Muzeul Municipal, Consiliul Județean Iași, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Arhivele Naţionale ale României – S.J.A.N Iaşi, Institutul Național al Patrimoniului Bucureşti, Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” Cernăuţi, Ucraina, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.

Și, ajunși într-un an jubiliar, având două decenii în spate de experiență și practică, deschiderea oficială a avut loc în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, o sală plină de încărcătură istorică, păstrând pașii celor mai notorii personalități ai României. Cuvinte grele la ceas aniversar au avut de rostit organizatorii principali ai Simpozionului, dr. Aurica ICHIM coordonator proiect (Muzeul Unirii), fiind felicitați cordial de către Marian ȘERBESCU, prefect al județului Iași, dr. Lăcrămioara STRATULAT, manager Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Ioan Aurel BOTEZ, președintele Comisiei Monumentelor Istorice din România, Gheorghe BAEAN, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Monumentelor Istorice din România, Daniela MIHAI de la Institutul Național al Patrimoniului, București, Gheorghe POSTICĂ, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, prof. univ. dr., Ioan OPRIȘ, specialist în monumente, dr. arheolog expert Voica-Maria PUȘCAȘU, arhitectul orașului Viena Irene Lundstroem.

Un moment emoționat și festiv ține de prezentarea albumului „Monumentul Două decenii în slujba patrimoniului național (1999–2018)”, cuvinte frumoase și urări de bine fiind rostite de Vasile CHIRICA cercetător științific, fost director general al CMNMI la prima ediție.

Au urmat dezvelirea plăcii comemorative la Spitalul Militar (Marele Stat Major al Armatei Române în 1917), a plăcii comemorative de la Cercul Militar (Ministerul de Externe în 1917) și a plăcii comemorative la Palatul Mitropolitan, moment organizat de Primăria Municipiului Iași – Departamentul Centenar, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.

Și de data aceasta participanții la Simpozion au avut parte de o întâlnire de suflet cu IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, desfășurată în superba Sală „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași, care a felicitat călduros specialiștii și toți cei care se implică cu toată dăruirea și devotamentul în slujba salvgardării patrimoniului național.

Tradițional, în cadrul Simpozionului sunt vernisate o serie de expoziții, cum ar fi „Miniaturi ale epocii lui Constantin Brâncoveanu”, organizată de Asociația DAR Development, având în calitate de curator pe Alexandra Brutaru și deschisă în Sala „Iustin Moisescu” (Ansamblul Mitropolitan Iași). O altă surpriză a fost oferită prin vernisarea expoziției „Monumentele – trecut și viitor”, organizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice, fiind curată de ing. Gheorghe Baean. Tot în incinta Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Palatului Culturii a fost vernisată de Institutul Național al Patrimoniului și expoziția „Monumentele Marii Unirii”, având ca curator pe doamna Daniela Mihai. De asemenea, Serviciul Județean Iași al Arhivelor a organizat vernisarea expoziției „Orașul Iași în Marele Război. Memoria Monumentelor”, curator Rodica Iftimi.

Un Simpozion dedicat monumentelor neîncetat a avut drept scop și familiarizarea cu noile apariții editoriale, anul 2018 fiind unul fructuos în acest context. În primul rând, ne felicităm pe toți autorii și specialiștii care au contribuit prin studiile sale la elaborarea volumului comunicărilor ediției a XIX-a a lucrărilor simpozionului din anul 2017, culegerea de articole fiind prezentată de preotul consilier Constantin Sturzu.

Ne alăturăm tuturor cuvintelor frumoase exprimate în adresa dr. Narcis Dorin Ion, coordonatorul unui volum de excepție „Maria a României. Portretul unei mari Regine”, apărut la Sinaia, în anul curent, în condiții grafice excelente, pentru care fapt și a fost menționat în luarea sa de cuvânt de prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti.

Ne-au bucurat colegii noștri dr. Sergius Ciocanu, autor al monografiei „Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV–XIX)”, Chișinău: Editura Cartdidact, 2017 și dr. Viorel Gheorghe, „Modernizarea orașului Buzău 1880–1950. Arhitectură, urbanism, igienă”, Buzău: Editura Editgraph, 2018.

Lucrările Simpozionului au fost structurate pe următoarele secții: „Viața monumentelor laice (ctitorii, moșteniri, înstrăinări, degradări, restaurări)” moderată de Tereza Sinigalia și Sergiu Iosipescu, Ștefan S. Gorovei și Narcis Dorin Ion; „Viața monumentelor ecleziastice (ctitorii, moșteniri, înstrăinări, degradări, restaurări)”, moderată de Voica Maria Pușcașu și Gheorghe Postică, Sergius Ciocanu și Alin Spînu; „Viața monumentelor (ctitorii, moșteniri, înstrăinări, degradări, restaurări)”, moderată de Ruxandra Nemțeanu și Sidonia Teodorescu; „Centenarul Marii Uniri – memoria monumentelor”, moderată de Daniela Mihai și Raluca Iosipescu și „Tehnici şi tehnologii de restaurare”, moderată Aurel Ioan BOTEZ Cătălin George POPOVICI. Comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul simpozionului au reliefat aspecte ale unor cercetări științifice de larg interes, atractive pentru specialiști, pentru publicul larg, autoritățile publice locale și societatea civilă.

Și de data aceasta, sub bagheta inițiatoarei și sufletul acestei manifestări, dr. Aurica Ichim, organizatorii Simpozionului au venit cu un program multilateral, închegat și bine pus la punct, menit de a le oferi participanților un diapazon complex de evenimente, ședințe și vizite de documentare la obiective arhitecturale aflate în diferite etape de restaurare și conservare. Ne exprimăm toți participanții întreaga noastră gratitudine pentru bunăvoința și organizarea unor vizite de documentare, anul 2018 incluzând traseul Cavaleristului din Copou, Garnizoana din Copou, Cimitirul Eternitatea (Mormintele eroilor din Primul Război Mondial), Muzeul Municipal (unde a fost vizitată expoziția de fotografii „Vorbesc monumentele”, Colecția personală Valeriu Dornescu, organizată de Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași), Mănăstirea Frumoasa, Monumentul Eroilor de la Galata.

Simpozionul internațional „Monumentul. Tradiție și viitor” este foarte important prin faptul că scoate în evidență adevărata valoare a monumentelor istorice din România și Republica Moldova. Evenimentul reprezintă o acţiune ştiinţifică şi culturală deopotrivă care s-a impus deja demult în spaţiul românesc.

Monumentele, obiecte de patrimoniu, necesită o valorificare și apreciere corespunzătoare, restaurare şi crearea unor condiţii optime de păstrare și promovare, astfel ponderea întrunirii specialiștilor în cadrul Simpozionului este foarte mare, experții oferind soluţii concrete în valorificarea patrimoniului, păstrarea monumentelor istorice pentru promovarea identității poporului.

Ne exprimăm întreaga gratitudine și recunoștință echipei organizatorice a simpozionului „Monumentul. Tradiție și viitor” (dr. Aurica Ichim, coordonator proiect, dr. Senica Țurcanu, dr. Sorin Iftimi, dr. Lucian-Valeriu Lefter ș. a.) pentru activitatea prodigioasă și atitudinea față de monumentele de istorie și cultură. Și, fiind deja experimentați și bine înarmați cu cunoștințe, am sesizat că primii 20 de ani sunt mai grei. Rămânem în speranța că următorii 20 de ani vor fi marcați de același sentiment de pietate și respect față de ceea ce ne reprezintă ca popor – patrimoniul cultural. Iar tuturor participanților la lucrările Simpozionului „Monumentul. Tradiție și viitor” le dorim să păstreze acel elan și entuziasm, spirit al creatorului și responsabilitate, abnegația și verticalitatea de care au dat dovadă arhitecții, istoricii, restauratorii pe parcursul celor două decenii, neobosiți în căutările sale științifice și osteneala de a ocroti monumentele istorice. Și să nu uităm pe cei care au plecat în Împărăția Domnului, slujind pe pământ idealurilor Monumentului zeci de ani.

Simpozionul „Monumentul” a devenit nu doar o tribună academică și o întrunire a experților și specialiștilor în domeniul acestui vast corolar cultural național, bazat pe tradiție și cu aspirații nobile în viitor. Dincolo de finalitatea cognitivă, științifică, aplicativă, educațională, Simpozionul „Monumentul” a devenit un adevărat mod de viață, o paradigmă de a cugeta și de a reflecta, un model de luptă pentru salvarea monumentelor și de a ne păstra ca popor în era globalizării vertiginoase, a informatizării și robotizării. „Monumentul” a ajuns să fie și va rămâne pe viitor un centru de gândire, de proiecte și idei noi, un nucleu de comuniune a viziunilor practice și teoretice pentru toată familia „Monumentaliștilor”!

La un ceas aniversar îi dorim mulți ani înainte pentru Simpozionul „Monumentul” – o veritabilă emblemă culturală, memorie vie și istorie a neamului prin monumentele sale, prin această moștenire de mare valoare a monumentelor.

Să durăm în continuare pentru că are o deosebită însemnătate tot ceea ce am făcut, ce facem în prezent pentru patrimoniu și tot ce vom acorda pentru viitorii moștenitori ai patrimoniului, ai Monumentului!

La mulți-mulți fericiți și prolifici ani pentru Simpozionul „Monumentul. Tradiție și viitor”!

Liliana Condraticova, Chișinău

[SLGF id=3339]