Se anunță susținerea publică a tezei de doctor: GRAFICA DE ȘEVALET DIN REPUBLICA MOLDOVA. Pretendent: Tatiana Rașchitor

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor:

GRAFICA DE ȘEVALET DIN REPUBLICA MOLDOVA.

Pretendent: Tatiana Rașchitor

651.01 – TEORIA ŞI ISTORIA ARTELOR PLASTICE

Teza de doctor