O ZI PENTRU SALVAREA UNEI CLĂDIRI DE PATRIMONIU

Colectivul Institutului Patrimoniului Cultural a amenajat curtea blocului

de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 35

 

Clădirea de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 35 (a.c. 1869) – de facto, sediul juridic al Institutului Patrimoniului Cultural din Chișinău (IPC) – este inclusă ca monument de arhitectură de însemnătate naţională în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură. De mai bine de zece ani blocul Institutului se află în proces de reparație capitală și restaurare, fapt ce creează dificultăți considerabile în activitatea cercetătorilor noștri.

Sâmbătă, în data de 20 octombrie, lăsând la o parte laptopurile, dosarele de arhivă, manuscrisele și cărțile, colectivul Institutului Patrimoniului Cultural a venit în ajutorul și susținerea acestei clădiri istorice, eliberând-o de mormane de gunoi ajunse aici din cauza indiferenței și pasivității societății. La vederea stării în care a ajuns clădirea, am trecut cu toții momente de tristețe și mai ales nostalgie, fiindcă, odată cu reparația clădirii, colectivul IPC ar fi beneficiat de birouri spațioase pentru lucru, depozite pentru piesele identificate ca urmare a săpăturilor arheologice și expedițiilor etnografice de teren.

Colectivul IPC – cercetători din cadrul Centrului de Arheologie, Centrului de Etnologie, Centrului Studiul Artelor, administrația și contabilitatea – a depus eforturi maxime pentru a face curățenie generală în curtea clădirii și sectorul de stradă pe perimetrul străzilor G. Bănulescu-Bodoni și 31 August 1989. Am scos zeci de saci de frunze și crengi uscate (căci e toamnă și e un lucru firesc să ne luptăm cu frunzele), am curățat copacii să nu afecteze fundația și structura clădirii. Plăcut obosiți, cu primele bătături la mâini, am rămas cu toții mulțumiți și mândri pentru faptul că am contribuit la obținerea unui peisaj urbanistic frumos și curat, o priveliște respectabilă pentru o clădire istorică și un colectiv care ține foarte mult la această casă a institutului.

Se cere de accentuat în acest context că edificiul de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 35 este o clădire-monument, un edificiu simbolic pentru orașul Chișinău, pentru cultura țării noastre, fiind una dintre creațiile celebrului arhitect Alexandru Bernardazzi. Din 1870 până în 1897 a fost conacul urban al familiei lui Gheorghi N. Donici, consilier de stat. În anul 1878, după încheierea războiului ruso-turc, în subsolul conacului s-a aflat în captivitate Osman-paşa, fostul comandant al armatei otomane, ce se predase iniţial la Plevna.

La început de secol XX a avut ca proprietari pe Mihail Katakazi, deputat al Adunării deputaţilor nobilimii basarabene, apoi familia Anghel. În perioada interbelică clădirea a servit drept sediu al Băncii Naţionale. Ulterior aici a fost sediul Muzeului de Arheologie și Etnografie al Academiei de Științe a Moldovei (fondat în anul 1977), având la bază expoziţia arheologică, organizată în anul 1958 în clădirea Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti.

Ani de zile Muzeul de Arheologie și Etnografie (deschis pentru public din anul 1986), a fost asociat cu oportunitățile și posibilitățile excelente pe care le acordau vizitatorilor în materie de a face cunoștință cu istoria veche a spațiului pruto-nistrean, de a vedea renumitele piese arheologice care au făcut faima acestui Muzeu, de a admira panoramele realizate pentru diferite epoci istorice, devenite un substanțial suport didactic pentru profesorii de istorie.

Începând cu 2006, anul formării Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM (din 2018 – al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova), aici se află sediul juridic al institutului de cercetare.

Rămânem în speranța că edificiul de valoare istorică, arhitecturală și artistică va fi restaurat și repus în circuit, astfel ca cercetătorii din cadrul IPC să-și poată continua în condiții demne activitatea de valorificare științifică a patrimoniului cultural material și imaterial, în speță, cel din domeniul arheologic, etnologic și studiul artelor. Sursele financiare existente la etapa actuală sunt pe departe insuficiente pentru reparația capitală a clădirii sau, cel puțin, mentenanța și conservarea la zi pentru a evita degradările și distrugerile survenite din cauza factorului natural și antropic.

Noi, colaboratorii Institutului Patrimoniului Cultural, încercăm să menținem cu puterile noastre clădirea și curtea adiacentă. Iar gestul frumos pe care l-am făcut cu toții în 20 octombrie 2018 este un pas modest pentru salvarea clădirii de patrimoniu.

Mulțumiri sincere tuturor colegilor și felicitări participanților la amenajarea teritoriului adiacent al clădirii, astfel ca centrul istoric al Chișinăului obținând o imagine și mai curată, mai frumoasă și relevantă din punct de vedere istoric, turistic, economic, dar, în primul rând, cultural și educațional.

 

[SLGF id=3367]

Liliana Condraticova