Se anunță susținerea publică a tezei de doctor: NATURA STATICĂ ÎN ARTELE PLASTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA. Pretendent: Iraida CIOBANU

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor: NATURA STATICĂ ÎN ARTELE PLASTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pretendent: Ciobanu Iraida

SPECIALITATEA: 651.01 – TEORIA ȘI ISTORIA ARTELOR PLASTICE

Teza de doctor