La 15 noiembrie 2018, în incinta IPC a avut loc Conferința tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a III-a).

La 15 noiembrie 2018, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Conferința științifică națională cu participare internațională a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a III-a).

Conferința a fost organizată în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova și Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

La conferință au participat 43 de cercetători din Republica Moldova, România și Rusia  cu 41 comunicări.

În cadrul ședinței plenare (moderator: dr. Adrian DOLGHI) lucrările conferinței au fost inaugurate de către directorul IPC dr. hab. Victor GHILAȘ printr-un discurs de deschidere a conferinței. Partenerii în organizarea evenimentului dr. Sergiu MATVEEV decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM și dr. Valentina URSU, șef Catedră Geografie și Patrimoniu Cultural din Cadrul Facultății de Istorie și Geografie a UPSC „I.Creangă” s-au adresat participanților cu cuvinte de salut și îndrumări în ce privește urmarea activității de cercetător.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în trei secțiuni: I. Valorificarea patrimoniului arheologic prin realizările tinerilor cercetători (moderatori: Livia SÎRBU,  Eugen MISTREANU); II. Patrimoniului cultural ca suport pentru dezvoltarea și consolidarea societății (moderator: dr. Natalia GRĂDINARU); III. Contextualitatea istorică a evoluției patrimoniului cultural (moderator: dr. Ludmila MOISEI).

Tinerii cercetători participanți la conferință au prezentat comunicări deosebit de interesante care au trezit interesul tuturor celor prezenți. De asemenea au avut loc dezbateri pe diverse subiecte de interes major. Tinerii cercetători au făcut schimb de opinii, și-au îmbogățit cunoștințele și putem spune că și a treia ediție a „Conferinței științifice naționale cu participare internațională a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație” a avut loc cu succes, iar antrenarea tinerilor în cercetare poate avea loc inclusiv prin implicarea în astfel de evenimente științifice.

Cele menționate, motivează organizatorii să mediteze asupra posibilității organizării acestui eveniment în continuare în incinta IPC.

 Aducem mulțumiri partenerilor, participanților, membrilor comitetelor de organizare și științific pentru implicare în organizarea evenimentului.

 Comitetul de organizare

 

[SLGF id=3740]