Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare. programul și rezumatele comunicărilor

 

Programul conferinței

Aspecte de viaţă cotidiană în sursele istorice medievale şi pre-moderne: arhiva românească a mănăstirii Protaton (Muntele Athos)

Amăriuței Mihai-Cristian

pp.18-18
Considerații privind alimentația tradițională

Marian Antoniu

pp.18-19
Healthcare between science, religion and magic in Greco-Roman Antiquity

Aparaschivei Dan

pp.19-20
Arta gastronomică armenească din spațiul românesc (aspecte generale)

Arapu Valentin

pp.20-21
Problematica restaurării și conservării actelor de sfințire de biserică

Ardelean Elena

pp.21-22
Mărturii arheologice privind viața cotidiană din așezările rurale ale Moldovei medievale. Studiu de caz: Stîncăuți și Mălăieștii Vechi (r-nul Rîșcani)

Bacumenco-Pîrnău Ludmila

pp.22-23
Câteva tipuri de pipe din lut descoperite în Dobrogea și Moldova

Bilavschi George

pp.23-24
Mesaje ale străbunilor prin obiecte, motive și simboluri ornamentale

Calistru Rodica

pp.24-25
Condica de documente a mănăstirii Vizantea (ținutul Putna) – sursă pentru o istorie economică

Chelcu Cătălina

pp.25-25
Resturi textile și amprente de țesătură semnalate în siturile culturii Sântana de Mureş-Černjachov din spaţiul pruto-nistrean

Ciobanu Larisa

pp.26-26
Locul și rolul scoarțelor în gospodăriile basarabene (secolele XIX–XX). Valențe materiale și spirituale

Cojocari Elena

pp.27-28
Educația și școlarizarea sovietică a copiilor basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan

Cojocaru Ludmila

pp.29-29
Exploatarea sării ca parte a vieții cotidiene în cadrul comunităților preistorice. Repere arheologice și abordări pluridisciplinare

Diaconu Vasile

pp.29-29
Instituirea sărbătorilor sovietice în RSS Moldovenească (1944-1964): exemple din localități rurale

Dolghi Adrian

pp.30-31
Reprezentarea Basarabiei în cărțile de joc alcătuite de K. Gribanov

Dolghi AdrianFelea Alina

pp.31-32
Cunoștințe ale poporului român referitoare la tei

Dudnicenco Nicolae

pp.33-33
Relatările contrastive ale vieții cotidiene a romilor în mediul urban bucureștean reflectate în publicațiile periodice interbelice

Duminica Ion

pp.34-34
Aspecte din istoria logodnei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea

Felea Alina

pp.35-35
Modele mondene și cotidiene în mediul nobilimii basarabene din secolul al XIX-lea

Gherasim Cristina

pp.36-36
Cartierele evreiești din Chișinăul interbelic

Gherman Vlada

pp.36-37
Muzica în viața cotidiană a satului basarabean contemporan

Ghilaş Victor

pp.37-38
Habitatul rural în anii 70–80 ai secolului al XX-lea în RSSM

Grădinaru Natalia

pp.38-39
Repere psihologice ale teoriei C.A. Martienssen în arta pianistică românească

Graneţkaia Lilia

pp.39-39
Abnormalities and pathologies identified in the skeletal sample of 18th-19th centuries discovered at the „Adormirea Maicii Domnului” Roman Catholic Cathedral from Iași (Romania)

Groza Vasilica-MonicaPetraru Ozana-MariaPopovici MarianaBejenaru Luminiţa

pp.40-40
Viaţa cotidiană la traco-geţi în contextul peisajului culturalarheologic (a doua jumătate a sec. VII – sec. III a. Chr.)

Haheu Vasile

pp.40-41
Dovezi privind varietatea vieții cotidiene la comunitatea dacilor liberi de la Roșiori – Dulcești (jud. Neamț)

Hânceanu George-Dan

pp.41-43
The ”fascine” street of the medieval town. Patchwork or real method of construction?

Hriban Cătălin

pp.43-43
Sala cu absidă din palatul episcopal de la Histria: triclinium sau oratorium?

Iațcu Ioan

pp.43-44
Activitatea UNESCO în domeniul culturii, viaţa cotidiană şi cea artistică profesională în a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea în spaţiul dintre Prut şi Nistru

Cravcenco Vladimir

pp.44-45
Reconstituirea vieții cotidiene a locuitorilor așezării getice fortificate Saharna „La Revechin”

Levinschi Alexandru

pp.45-46
Organizarea spaţiului locativ la comunităţile culturii Chişinău– Corlăteni din aşezarea Trinca Izvorul lui Luca

Leviţki OlegSîrbu Livia

pp.46-47
Viața cotidiană ca subiect de studiu la disciplina istorie în curriculumul preuniversitar

Lisnic Angela

pp.47-48
Expresia plastică a troiţelor populare moldoveneşti lucrate în lemn (secolul al XIX-lea)

Marian Ana

pp.48-48
Despre aşezările şi locuinţele comunităţilor gumelniţene din spaţiul pruto-nistrean

Mistreanu Eugeniu

pp.49-49
„Soarele – foaie săptămânală pentru cultura poporului” starea de conservare și propuneri de tratament

Mocanu Ramona MariaCimpianu Cristina Maria

pp.50-50
Imaginea vieții cotidiene în motivele ornamentale antropomorfe

Moisei Ludmila

pp.51-51
Donatori de icoane şi ferecături din secolele XVIII–XIX în bisericile oraşului Iaşi

Moşneagu Mina Adriana

pp.52-52
Piesele de vestimentaţie din înhumarea din biserica  de la Orheiul Vechi

Nesterova Tamara

pp.52-53
Imaginea Fântânii din perspectiva sacrului și cotidianului în formule cinematografice

Olărescu Dumitru

pp.53-54
Peisajul etnografic din perspectiva dimensiunilor sustenabilității

Onica Dorina

pp.54-55

 

Asigurarea energiilor benefice – o dominantă conceptuală a cotidianului tradiţional

Osadci Raisa

pp.55-56
Bioindicator of palaeodiet: dental wear in a skeletal sample of 17th century from Iași (Iași County, Romania)

Petraru Ozana-MariaGroza Vasilica-MonicaPopovici MarianaBejenaru Luminiţa

pp.56-57
Fapte de limbă păstrate ca mărturii ale vieții preistorice

Pleşca Ecaterina

pp.57-58
Reflectarea vieții cotidiene a familiei sub regimul totalitar pe paginile revistei „Chipăruș”

Ponomariov Ludmila

pp.58-58
Morphometric differentiation among human populations of 12th – 18th centuries, from the Central Moldavian Plateau

Popovici MarianaGroza Vasilica-MonicaPetraru Ozana-MariaBejenaru Luminiţa

pp.59-59
Infrastructura cotidianului în cadrul ogrăzii armenești din Chișinău (începutul sec. XX)

Prisac Lidia

pp.59-61
Condiții și inițiative de construcție a spațiului locuit în orașele din RSSM

Reșetnic Elena

pp.61-61
Viața cotidiană în grafica de carte a artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev

Rocaciuc Victoria

pp.62-62
Колэба и карнэк: to the history of the Bulaestian Ukrainians’ livelihood

Romanciuc Alexei

pp.63-63
Alimentația studenților în perioada foametei din RSS Moldovenească

Rotaru Liliana

pp.64-64
Orizonturi ale cotidianului: posibilul și imposibilul

Rusnac Rodion

pp.65-65
O nouă paradigmă de cercetare a socialului şi umanului: cotidianul

Saharneanu Eudochia

pp.65-66
Concepția lui Gheorghe G. Mironescu privind anumite aspecte sociale din perioada interbelică

Şelaru Mihai Cristian

pp.66-67
Gospodăria și locuința din s. Lozova: tradiție și modernitate

Şişcanu Elena

pp.67-68
Primele forme de conviețuire socială și ocupații ale omenirii: o abordare interdisciplinară a mercenariatului

Soroceanu Igor

pp.68-69
Resursele animale utilizate în așezarea de la Babadag (cultura Babadag). Evaluare arheozoologică

Rafaila Stanc Margareta Simina

pp.69-70
Tendințe de adaptare a administrației sătești la modul sovietic de viață în perioada înfometării artificiale a Basarabiei (1944-1949)

Ţăranu Mariana

pp.70-71
Reinterpretarea credințelor religioase din țările ex-comuniste

Țărnă Dina

pp.71-72
Viața cotidiană la orele de istorie contemporană: între teorie și practică

Tcaci Valentina

pp.72-72
Despre pătrunderea unor piese de origine varegă în spațiul est-carpatic în perioada evului mediu timpuriu

Tentiuc IonBubulici Valeriu

pp.73-73

 

Impactul televiziunii asupra vieţii cotidiene

Tipa Violeta

pp.74-74
Arhitectura tradițională a cramelor și pivnițelor din spațiul carpato-nistrean

Trifan Aurelia

pp.74-75
Din istoria palatului lui Dimitrie Cantemir din Istanbul

Ţvircun Victor

pp.75-76
Analiza comparativă a prezentării vieții cotidiene în manualele școlare de istorie din Republica Moldova și Ucraina

Ursu Valentina

pp.77-77
Un cuptor menajer din sec. III p.Chr. descoperit la Sagaidac, r-nul Cimișlia

Vornic Vladimir

pp.77-78
Studiu preliminar privind concentrația unor metale din schelete descoperite în necropola medievală de la Roman (jud. Neamț, România), punctul Arhiepiscopie

Zamfiroi AncaSimalcsik AngelaNicoară MirceaPlavan GabrielStrungaru Ştefan-AdrianHânceanu George-DanCotiugă VasileBejenaru Luminiţa

pp.78-79
Femeile din Basarabia în taigaua siberiană

Zinovii Maria

pp.79-80
Мамай – тайны образа и расшифровки псевдонима

Babin Iuliana

pp.80-81
«Орисници» в родильной обрядности болгар Молдовы

Bancova Emilia

pp.82-82
Некоторые возможные памятники античной дорожной сети на территории Республики Молдова

Gherţen AndreiNesterova Tamara

pp.83-84
Повседневная жизнь еврейской общины Рашкова (20-е гг. XVIII – 40-е гг. XIX вв.) (по материалам эпиграфической экспедиции в 2017 г. на «старое» еврейское кладбище)

Damian Victor

pp.84-85
Публицистические эскизы бессарабской культуры повседневности в русскоязычной прессе межвоенного периода

Ijboldina Irina

pp.85-86
Образ-концепт ОТЕЦ в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины

Cara Nadejda

pp.86-87
Кукерские игры в Молдове: традиции и инновации

Covalov Alexandr

pp.87-88
Блюда из муки и круп в питании украинцев Молдовы во второй половине ХІХ – первой половине ХХ вв.

Cojuhari Ecaterina

pp.88-89
Повседневная одежда украинцев Молдовы

Cojuhari Victor

pp.89-90
Имплицитная разработка этических основ бытия в повседневной жизни бессарабских врачей-евреев: на примере семейных историй об Иосифе Гандельмане

Cuşnir Jozefina

pp.90-91
Повседневная пища населения юга Pеспублики Молдова: лексико-этнографические параллели

Nicoglo Diana

pp.92-93
Разновидности турецкого блюда «чулама» в системе питания народов Юго-Восточной Европы

Soroceanu Evdochia

pp.93-94
Междисциплинарный подход к изучению традиционной мифологии гагаузов

Sîrf Vitalii

pp.94-95
Из чего складывалась профессиональная и повседневная жизнь архитекторов иностранного происхождения в России в XVIII – XIX веках (на примере выходцев из Швейцарии, пустивших свои корни, в том числе и в Бессарабии)

Iurcenco Natalia

pp.95-96