ANUNȚ. Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului Patrimoniului Cultural. 3 decembrie 2018

A N U N Ț 

La data de 3 decembrie 2018, în sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1), etaj II, ora 15.00 va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului Patrimoniului Cultural în vederea audierii proiectelor manageriale ale candidaților la funcția de director a instituției și a recomandării acestora Comisiei de concurs.