COMUNICAT DE PRESĂ Finalizarea proiectului „Salvarea materialului de arhivă folclorică păstrat în Chişinău, Republica Moldova”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

„Salvarea materialului de arhivă folclorică păstrat în Chişinău, Republica Moldova”

Chişinău,  08 ianuarie 2019

 

Mii de creaţii folclorice dintre Prut şi Nistru, aflate în gestiunea Institutului Patrimoniului Cultural şi Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău au fost digitizate şi conservate în 2018 în cadrul unui proiect care a beneficiat de finanţare britanică. Rezultatele proiectului vor fi prezentate vineri, 11 ianuarie 2019, într-o conferinţă desfăşurată de membrii echipei implicate în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Prin grantul „Saving the folkloric archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova (EAP1045)”, câştigat de dr. hab. Victor Ghilaş, muzicolog, director al Institutului Patrimoniului Cultural din Chişinău, şi administrat de Asociaţia Eurocentrica din Bucureşti, a fost digitizată şi urmează să fie făcută accesibilă online o parte importantă a arhivei folclorice culese în satele moldoveneşti de Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a URSS, în perioada 1946-1990. Grantul, este oferit de British Library, cu sprijinul Fondului Caritabil Arcadia, în cadrul Endangered Archives Programme, care are ca scop facilitarea cercetării ştiinţifice prin identificarea şi conservarea materialului de arhivă privind societăţile pre-industriale din întreaga lume, aflat în risc de deteriorare.

Materialul digitizat este constituit din 450 de volume de însemnări în scris şi înregistrări pe circa 500 benzi magnetice ale unor cântece populare, colinde, basme şi multor alte creaţii folclorice, culese pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova, dar şi pe teritoriul învecinat al Ucrainei, în perioada sovietică, conservat în condiţii precare până la derularea proiectului din cauza finanţării reduse a domeniului cultural. În scurt timp, el va putea fi consultat integral, în scopuri non-comerciale, cu respectarea normelor legale în vigoare, pe site-ul dedicat al proiectului (http://folkloricarchival.asm.md/) şi pe secţiunea specială de pe site-ul British Library (https://eap.bl.uk/).

Printre celelalte rezultate ale proiectului, care vor fi prezentate în cadrul conferinţei, se numără şi relocarea în condiţii optime de păstrare a materialului arhivistic în format fizic, dar şi trainingul de specialitate al echipei de cercetători şi specialişti moldoveni, în domeniul digitizării şi managementului arhivelor în format fizic şi digital, de la experţi din afara ţării. Conferinţa se va încheia printr-o dezbatere cu publicul referitoare metodele moderne de conservare a patrimoniului cultural aflat în pericol.

 

PRESS RELEASE (ENGLISH TRANSLATION)

The End of the Project

„Saving the folkloric archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova”

Chişinău,  the 08th of  January 2019

 

Thousands of folkloric creations from the region between the Prut and Dniester rivers, archived at the Institute of Cultural Heritage and the Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu” from Chişinău were digitised and offered better conditions of preservation in 2018, through a British-funded project. The results of the project will be presented Friday, the 11th of January 2019, in a conference held by the members of the project team in Sala Mică of the Academy of Sciences of Moldova.

Through the grant „Saving the folkloric archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova (EAP1045)”, won by dr. hab. Victor Ghilaş, musicologist, director of the Institute of Cultural Heritage from Chişinău, and administered by the Association Eurocentrica from Bucharest, a significant part of the folkloric archival material gathered between 1946-1990 in the Moldovan villages by the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences was digitised and will be soon made accessible online. The Grant is offered by the British Library, with the support of Arcadia Charitable Fund, through the Endangered Archives Programme, whose objective is to facilitate scholarschip and research by identifying and preserving the archival material at risk, concerning pre-modern societies from all over the world.

The digitised material comprises 450 volumes of written notes and recordings stored on nearly 500 reel tapes, dealing with folkloric songs, carols, tales and many other folkloric creations, gathered in the Soviet period from the nowadays territory of the Republic of Moldova, but also from regions currently belonging to Ukraine. The material was preserved in precarious conditions until the beginning of the project, due to limited public funding. Soon, it will be freely available online, for non-commercial use, on the project’s website (http://folkloricarchival.asm.md/) and on the special section of the site of the British Library (https://eap.bl.uk/).

Other results of the project that will be presented during the conference are the relocation of the physical archival material to optimal conditions of storage and the training of the Moldovan members of the project team in digitisation and archival management, made by foreign experts.