Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice, 651.02 – Teoria și istoria arhitecturii, 651.03 – Arte decorative

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil format în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice, 651.02 – Teoria și istoria arhitecturii, 651.03 – Arte decorative privind discutarea tezei de doctor în studiul artelor și culturologie cu tema „Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova – obiecte ale industriei turismului național”, elaborată de Aurelia Trifan, cercetător științific la Centrul Studiul Artelor al IPC, conducător științific dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător Tamara Nesterova.

Președinte al SȘP – m. cor. al AȘM, dr. hab. Mariana Șlapac.
Secretar științific al SȘP – dr. hab. Liliana Condraticova

Ședinta  Seminarului Științific de Profil va avea loc marți, 5 februarie 2019, ora 13.00, biroul 538 (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1)