Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 612.01 – Etnologie

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil format în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural la specialitatea 612.01 – Etnologie privind discutarea tezei de doctor în istorie cu tema „Casa tradițională bulgărească ca parte a patrimoniului material național al Republicii Moldova”, elaborată de Marina Miron, conducător științific dr. în istorie, conferențiar cercetător Diana Nicoglo.

Președinte al SȘP – dr. hab. în istorie Valentin Dergaciov.
Secretar științific al SȘP – dr. în fil., conferențiar cercetător, Procop Svetlana.

Ședinta Seminarului Științific de Profil va avea loc joi, 7 martie 2019, ora 10:00, biroul 538 (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1).