Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil format în cadrul IPC la specialitatea 613.01

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil format în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural la specialitatea 613.01 – Arheologie privind discutarea tezei de doctor în istorie cu tema „Comunităţile Cucuteni-Tripolie târzii din spaţiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordineşti”, elaborată de Ghenadie Sîrbu, cercetător științific la Centrul de Arheologie al IPC, conducător științific dr. hab. Oleg Leviţki.

Președinte al SȘP – dr. hab. Valentin Dergaciov.

Secretar științific al SȘP – dr. Vlad Vornic.

Ședinta Seminarului Științific de Profil va avea loc joi, 4 aprilie 2019, ora 14.00, biroul 538 (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1).