Rezumatele celor mai semnificative rezultate ştiinţifice obţinute de Institutul Patrimoniului Cultural în cadrul proiectelor instituționale din anii 2015 – 2018

Institutul Patrimoniului Cultural aduce la cunoștință rezumatele celor mai semnificative rezultate ştiinţifice obţinute în cadrul proiectelor instituționale din anii 2015 – 2018

15.817.06.02F „Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă” (director de proiect dr. hab. O. Leviţki)

15.817.06.01F „Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor” (director de proiect dr. hab. T. Stavilă)

14.06.199F „Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova” (director de proiect dr. S. Procop).