Susținerea rapoartelor privind activitatea în cadrul proiectelor de cercetări științifice desfășurate la Institutul Patrimoniului Cultural în perioada 2015–2018

În data de 11 aprilie 2019, în cadrul ședinței extinse a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, au fost audiate rapoartele privind activitatea științifică în perioada 2015–2018 în cadrul proiectelor de cercetări fundamentale instituționale desfășurate la Institutul Patrimoniului Cultural din Chișinău.

Directorii de proiecte și-au axat eforturile pentru a scoate în evidență cele mai reprezentative rezultate științifice obținute pe durata desfășurării proiectelor la Centrul de Arheologie, Centrul de Etnologie și Centrul Studiul Artelor, materializate printr-o serie de monografii, articole în reviste cu IF, reviste Categoria A, B și C, culegeri de articole și materiale ale conferințelor naționale și internaționale. De asemenea, directorii de proiecte au subliniat importanța pregătirii tinerelor cadre, susținerea tezelor de doctorat. De menționat că o parte a rezultatelor cercetărilor științifice obținute au fost susținute și aprobate la diferite manifestări științifice în țară și în străinătate, valorificate editorial în publicații, promovate la emisiuni radio și TV, expoziții, mese rotunde etc.

Directorul de proiect dr. hab. Oleg Levitki (Centrul de Arheologie) a prezentat cele mai reprezentative realizări științifice ale proiectului fundamentale 15.817.06.02F „Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă”.

Activitatea științifică în perioada 2015–2018 în cadrul proiectului de cercetări științifice fundamentale 15.817.06.01F „Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor”, desfășurat în Centrul Studiul Artelor al IPC, a fost prezentată de directorul de proiect dr. hab., prof. cerc. Tudor Stavilă.

În prezentarea sa, directorul de proiect, dr. Svetlana Procop, s-a referit la cele mai relevante rezultate științifice obținute de echipa proiectului de cercetări științifice fundamentale 15.817.06.03F „Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova”, desfășurat la Centrul de Etnologie.

Felicităm directorii de proiecte cu finalizarea cu succes a proiectelor științifice fundamentale desfășurate în perioada 2015–2018, care au prezentat rezultatele științifice obținute de un impact special pentru istoria, cultura și patrimoniul Republicii Moldova, toate rapoartele fiind apreciate cu înalte calificative.

Liliana Condraticova

11 aprilie 2019

Rapoarte pentru proiectele:

15.817.06.02F „Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă” (director de proiect dr. hab. O. Leviţki)

15.817.06.01F „Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor” (director de proiect dr. hab. T. Stavilă)

14.06.199F „Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova” (director de proiect dr. S. Procop).

 

[SLGF id=3865]