Felicitare cu ocazia zilei profesionale a istoricului

Stimate doamne, stimați domni istorici,

Admirăm cu toată sinceritatea devotamentul, angajamentul şi profesionalismul pe care îl manifestaţi în activitatea de zi cu zi. Vă respectăm pentru probitatea profesională şi Vă rugăm să acceptaţi înaltele noastre consideraţiuni pentru munca Dumneavoastră nobilă întru căutarea adevărului istoric, respectul şi gratitudinea noastră pentru efortul de care daţi dovadă în aspiraţia consacrată triumfului dreptăţii.

Cu această ocazie, Institutul Patrimoniului Cultural aduce cele mai sincere felicitări şi înalte consideraţiuni tuturor celor care se află în serviciul muzei Clio.

Vă dorim ani mulţi, să rămâneți statornici și consecvenţi în cercetare, urări de sănătate, perseverenţă, satisfacţie morală, energie creatoare şi noi realizări remarcabile în munca dificilă de cercetare, desfăşurată în beneficiul schimbătoarei cunoaşteri.

Conducerea IPC