Conferința Științifică Internațională a Tinerilor Cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații și a societății civile. Ediția a IV-a

 

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

INVITAȚIE

Institutul Patrimoniului Cultural organizează Conferința Științifică Internațională a Tinerilor Cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații și a societății civile. Ediția a IV-a, care se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, la 30 octombrie 2019. Evenimentul va avea loc cu susținerea financiară a Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni din România.

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la valorificarea patrimoniului istoric, etnografic, cultural, precum și la rolul patrimoniului cultural românesc și al etniilor conlocuitoare în dezvoltarea societății.

Doritorii de a participa la conferință trebuie să expedieze titlul și textul comunicării până la data de 30 august 2019, pe adresa conferinta.patrimoniu@gmail.com.

Volumul colectiv, ce va încorpora comunicările participanţilor, va fi lansat în cadrul conferinței.

Participarea este gratuită și poate fi directă/ indirectă, fapt despre care vă rugăm să ne informați concomitent cu expedierea comunicării. Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate de participanţii la conferinţă.

Solicităm ca volumul articolelor prezentate să nu depăşească 10 pagini A4, incluzând rezumatul şi planşele. Pentru ca lucrarea sa aibă un caracter unitar, normele de redactare a aparatului ştiinţific trebuie să se conformeze cu următoarele cerinţe:

  1. Culegerea va fi redactată în limba romană sau engleză, în document Word, utilizând font Times New Roman 12.
  2. Paragraf/spaţiere – 1,5 rând, margini: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.
  3. Tehnoredactarea lucrării:

– Titlul lucrării: Times New Roman 12, majuscule, centrat, Bold.

– Numele autorului, afilierea instituţională, poziţia academică: Times New Roman 12, centrat, Bold.

– Rezumatul (1000-1200 caractere cu spații) și 5 cuvinte-cheie: în limba engleză, font Times New Roman 10.

– Imaginile, însoţite de explicaţii, vor fi inserate în text (dacă este cazul).

– Notele vor fi situate în subsolul paginii, cu opţiunea: inserare/ referinţă/ notă de subsol (insert/ reference/ footnote), Times New Roman 10, spațiere 1 rând).

– Bibliografia va fi amplasată la sfârşitul lucrării şi va fi elaborată după modelul: Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, în româneşte de Paul G. Dinopol, prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, Editura Univers, 1978; Plămădeală N. Leon Donici – o conştiinţă antiutopică. În: Limba Română. Chișinău, 2002. Nr. 4-6, p. 15-24.

Comitetul de organizare își asumă responsabilitatea de a selecta propunerile primite.

În speranţa că ne Veţi onora cu prezenţa, Vă mulţumim anticipat.

Comitetul de organizare