Cercetări în siturile arheologice de la Cărbuna. Campania 2019

Pe parcursul lunilor iulie-august 2019 angajații Centrului de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural Larisa Ciobanu, Sergiu Bodean, Alexandru Levinschi și Serghei Heghea au efectuat săpături arheologice în raza satului Cărbuna din raionul Ialoveni.

În așezarea Cărbuna II (responsabil de șantier Sergiu Bodean, asistat de arheologul debutant Ion Noroc) a fost cercetată o suprafață de circa 180 m.p., în cadrul căreia s-au descoperit șapte complexe arheologice (gropi menajere, aglomerări de materiale arheologice, un mormânt de incinerație). Drept rezultat al cercetărilor a fost recuperată o bogată colecție de materiale arheologice (vase cu decor, plastică antropomorfă, unelte de muncă din silex, gresie, os și corn).

În situl pluristratificat Cărbuna-Negrub a fost trasat un sondaj, din care provin numeroase descoperiri atribuite mai multor epoci istorice.

Investigațiile din limitele așezării romane târzii Cărbuna VII-Valea Mare au fost realizate de o echipă de arheologi de la CA al IPC și Agenția Națională Arheologică (responsabil de săpătură L. Ciobanu, membri ai echipei dr. Alexandru Levinschi, dr. Vlad Vornic, Dumitru Avram și Igor Dimov). În perimetrul a două secțiuni cu suprafața totală de circa 100 m.p. au apărut șase complexe arheologice. Din stratul cultural provine o cantitate apreciabilă de fragmente de vase ceramice (inclusiv și de amfore romane), precum și câteva piese de inventar (trei fragmente de pereți de vase din sticlă, un vârf fragmentar de săgeată de fier, fragmente de râșnițe din piatră).

La săpături au paricipat circa 20 de elevi și absolvenți ai gimnaziului din localitate, majoritatea dintre ei având experiența acumulată în vara anului 2018. În scopul promovării descoperirilor efectuate la Cărbuna în acest sezon, la 20 august am oferit unui grup de 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani de la Prolego school din Chișinău un scurt ghidaj și experiența de a participa la lucrările unor șantiere arheologice.

Investigațiile arheologice din satul Cărbuna sunt parte componentă a proiectului de dezvoltare comunitară, realizat și susținut de AO Proiectul Casa Mare și Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova.