SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE. EDIȚIA I.

La 26 septembrie 2019, în incinta Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” s-a desfășurat SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE. EDIȚIA I. Manifestarea științifică a fost dedicată zilelor europene ale patrimoniului.

Simpozionul a reunit cca 80 de participanți din Republica Moldova: cercetători, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și de învățământ, precum și ai instituțiilor de presă.

Lucrările Simpozionului au debutat cu mesajele de salut ale doamnei dr. Mariana HARJEVSCHI, director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” și ale dlui dr. Adrian DOLGHI, director adjunct pentru activitatea științifică al Institutului Patrimoniului Cultural. Domniile lor au apreciat importanța organizării Simpozionului, precum și a parteneriatului stabilit dintre instituțiile organizatoare pentru desfășurarea proiectelor comune.

În continuare au urmat comunicările în plen. Doamna Anastasia MOLDOVANU, directorul Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” a ținut comunicarea Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” – valorificator activ al patrimoniului Cultural;  dl. dr. hab. Victor GHILAȘ, directorul institutului Patrimoniului Cultural a relatat despre Doina, de la ancestralitate la convergență și consemnare in Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității. După prezentarea comunicării a fost vizualizat filmul Doina; dna dr. hab. Aliona GRATI, cercetător în cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”- Imaginile Chișinăului in literatura străinilor la începutul secolului al XX-lea, iar dna Raisa OSADCI, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural a prezentat comunicarea cu titlul Deficiențe ale revalorificării patrimoniului cultural tradițional.

După ședința plenară s-au desfășurat lucrările în patru secțiuni:

I. Studiul artelor și culturologie

II. Arte vizuale și arhitectură

III. Patrimoniul arheologic.

IV. Patrimoniul etnologic

La lucrările Simpozionului au participat și interpreți de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, Romania, care au prezentat un recital de muzică academică din creațiile patrimoniului romanesc: prof. univ. Aurelia SIMION și soprana Eliza-Paraschiva Irina SOLOMON.

Programul simpozionului și rezumatele comunicărilor pot fi consultate pe paginile web: http://ich.mdhttp://hasdeu.mdhttps://biblioart.wordpress.com. Comunicările participanților vor fi publicate într-un volum de studii cu titlul simpozionului, care va fi accesibil publicului larg în biblioteci, dar și în variantă electronică.

Comitetul de organizare

Programul și rezumatele comunicărilor

Galerie foto