Programul Conferinței Științifice Internaționale PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. Ediția a XI-a:

Aducem la cunoștință participanților și tuturor persoanelor interesate

Programul Conferinței Științifice Internaționale  PATRIMONIUL CULTURAL:

CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. Ediția a XI-a: