Institutul Patrimoniului Cultural a Participat la manifestările dedicate Zilei internaționale a științei

La data  9 noiembrie 2019, Institutul Patrimoniului Cultural (IPC) a participat la cea de-a IX-a ediție a Zilei Internaționale a Științei, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont 2020”.

În cadrul manifestărilor desfășurate IPC a amenajat un pavilion expozițional compus din următoarele componente:

  • Revistele științifice editate de IPC: Revista Arheologică, Revista Studiul Artelor, Revista de Etnologie și Culturologie:
  • Culegerile de materiale ale conferințelor desfășurate de IPC;
  • Monografii și culegeri de studii elaborate de cercetătorii științifici ai IPC;
  • Expoziția etnografică „Tradiții și cercetare”;
  • Materiale promoționale ale IPC.

În cadrul manifestării, expoziția IPC s-a bucurat de atenția a numeroși vizitatori persoane de diferite vârste și din diferite domenii de activitate, inclusiv copii, elevi, studenți. De asemenea, în cadrul evenimentului organizat a avut loc un dialog dintre cercetătorii din diferite instituții de cercetare și din universități, a fost prezentată activitatea IPC, principalele rezultate științifice.

Profitând de posibilitatea de a prezenta instituția publicului larg, directorul IPC dr. hab. Victor Ghilaș a făcut o scurtă descriere a activității instituției, în general, și a direcției de cercetare din domeniul studiul Artelor; cercetările arheologice au fost prezentate de către dr. Alexandru Levinschi, cele etnologice de dr. Natalia Grădinaru.

Expoziția etnografică a fost prezentată de către doamna Raisa Osadci.