Conferința științifico-practică națională cu participare internațională: ROLUL PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN EDUCAȚIA CIVICĂ ȘI PROMOVAREA VALORILOR DEMOCRATICE

 

La data de 17 decembrie 2019 în incinta Academiei de Științe a Moldovei a avut loc Conferința științifico-practică națională cu participare internațională: ROLUL PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN EDUCAȚIA CIVICĂ ȘI PROMOVAREA VALORILOR DEMOCRATICE

Evenimentul a fost organizat de către Institutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu Filiala Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor Statelor Membre ale AIP CSI (IIMDD AIP CSI)

 

Comitetul de organizare:

Eugeniu ȘTIRBU – copreședinte, Victor GHILAȘ – copreședinte, Adrian DOLGHI, Tatiana ZAICOVSCHI

 

Programul conferinței

Comitetul științific:

Dr. hab. Victor GHILAȘ – copreședinte, Eugeniu ȘTIRBU – copreședinte, dr. Adrian DOLGHI, Raisa OSADCI, dr. Tatiana ZAICOVSCHI

Cu participarea:

  • reprezentanților Parlamentului, Președinției și Guvernului Republicii Moldova
  • liderilor fracțiunilor parlamentare, partidelor politice și organizațiilor social-politice
  • Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
  • reprezentanților ONG-urilor
  • mass-media
  • savanților, experților și cercetătorilor științifici

 

9.00 – 9.30

Înregistrarea participanților

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 1, Academia de Științe a Moldovei, Sala Mică

 

9.30 – 11.30

ȘEDINȚA PLENARĂ

Moderatori: Eugeniu ȘTIRBU, dr. hab. Victor GHILAȘ

 

Cuvânt de deschidere:

Eugeniu ȘTIRBU, Director al filialei Chișinău a IIMDD AIP CSI

Mesaje de salut:

Adrian LEBEDINSCHI, Președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

  1. cor., Victor MORARU, vicepreședinte al AȘM
  2. Dorin CIMIL, Președintele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
  3. hab. Victor GHILAȘ, director al Institutului Patrimoniului Cultural (IPC)
  4. hab. Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Roman AMBURȚEV, șeful departamentului lucrul cu filiale a IIMDD AIP CSI

 

Comunicări:

Ioan MÂNĂSCURTĂ, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și România, membru al PEN-ului Internațional, scriitor, traducător, culturolog

Impactul culturii și artei asupra procesului de modelare a omului integru

Raisa OSADCI, cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural, etnolog

Funcția culturii tradiționale în formarea personalității

11.30-12.30

Secțiunea I:

Valorificarea patrimoniului Cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice

Moderatori:dr. hab. Victor GHILAȘ, Eugeniu ȘTIRBU

 

Dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural, Dr. Alina FELEA, Institutul de Istorie

Sursele cartografice ale Imperiului Rus cu privire la identitatea etnică a populației Basarabiei: importanța științifică și utilitatea educațională

Dr. Larisa NOROC, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Instituții de protecție a monumentelor din Basarabia, 1918-1940

Dr. Valentina URSU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Valorile culturale în societatea din RSSMoldovenească, anii ’40-’50 ai sec. XX 

Dr. Victoria ROCACIUC, Institutul Patrimoniului Cultural

Ilustrațiile de carte din anii 1980 în creaţia graficianului Mihail Bacinschi

Dr. hab. VICTOR GHILAȘ, dr. Adrian DOLGHI,  Institutul Patrimoniului Cultural

Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova

Dr. Tatiana  ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural

Educația interculturală și problema stereotipurilor etnice

Dr. Violeta TIPA

Teatrul pentru copii: spre universul valorilor naționale

 

12.30-13.30

Discuții

Pauză de cafea