SIMPOZIONUL DE ETNOLOGIE: TRADIȚII ȘI PROCESE ETNICE. EDIȚIA I

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL DE ETNOLOGIE

 anunță organizarea

SIMPOZIONULUI  DE ETNOLOGIE: TRADIȚII ȘI PROCESE ETNICE. EDIȚIA I.

Manifestarea științifică este organizată în cadrul Programului de Stat: Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale.

Simpozionul este înscris în Registrul național al manifestărilor științifice internaționale pentru anul 2020 din Republica Moldova.

Lucrările simpozionului vor avea loc la (31 martie 2020 vom anunța suplimentar) în incinta Institutului Patrimoniului Cultural, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1.

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la patrimoniul etnologic în general cu referire, în mod special, la evoluția tradițiilor și procesele etnice.

Comunicările nu vor depăși 15 minute. Propunerile de participare vor fi trimise până la data de 30 aprilie 2020 la adresa: simpozionetnologie@gmail.com şi vor include: Numele, prenumele participantului, afilierea instituțională, titlul comunicării.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului, după recenzare, vor fi publicate într-un volum de studii cu titlul simpozionului. Termenul de recepționare a articolelor pentru volumul cu materialele Simpozionului: 30 aprilie 2020. Normele de redactare a articolelor.

Vă mulțumim și așteptăm propunerile Dumneavoastră.

Comitetul de organizare

 

Pentru informații: 022 270602