PROIECTE / PROJECTS / ПРОЭКТЫ

Proiecte implementate în anul 2016:

3 proiecte științifice instituționale fundamentale, preconizate pentru perioada 2015–2018:

15.817.06.02F „Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă” (director de proiect dr. hab. O. Leviţki)

15.817.06.01F „Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor” (director de proiect dr. hab. T. Stavilă)

14.06.199F „Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova” (director de proiect dr. S. Procop).

proiectul tinerilor cercetători 16.819.06.13F „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii (director de proiect dr. Ivan Duminica),

proiectul internațional 16:80013 16.06.01/ERA.Net: „Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” / „Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte” (director de proiect dr. I. Caunenco)

proiectul interstatal U1-1/1171/12.05.2016 „Patrimoniul cultural-istoric al comunei Crihana Veche: cercetare, conservare, valorificare şi promovare” (director de proiect drd. I Ciobanu).

 

Proiecte instituţionale, 2010-2014:

11.817.07.18F. Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european: cercetare, valorificare. Cond. – dr. hab. Stavilă T.
11.817.07.19F. Dimensiunea europeană a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova. Cond. – dr. hab. Leviţki O.
11.817.07.20F. Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova. Cond. – dr. Procop S.

Proiect pentru tinerii cercetători, 2014-2015:
14.819.06.02.F. Cercetarea necropolei creştine de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc. Cond. – dr. Ion Ursu.