Contacte/ Contacts / Контакты

Institutul Patrimoniului Cultural
Adresa: Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1
Tel: 022 26-09-61
Email: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com
Cont bancar: 226301
Codul băncii: TREZMD2X
Cont trezorerial: 210107018173478
Codul fiscal: 1006600034042

Administrația Institutului Patrimoniului Cultural:

Director al IPC – Victor GHILAȘ, dr. hab în studiul artelor, cercetător științific principal

Tel.:/fax.: 0 22 260957

e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com

Director adjunct pentru activitatea științifică –Adrian DOLGHI, dr. în istorie, cercetător științific.

Tel.: 0 22 272543

e-mail: addolghi.ipc@gmail.com

Director adjunct pe probleme generale – Iurie COJOCARI

Tel.: 022 260955

e-mail: iu.cojucari@gmail.com

Secretar științific – Liliana CONDRATICOVA, dr. în studiul artelor, istoric, cercetător științific coordonator

Tel.: 0 22 270602

e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com; liliana.condraticova@mail.ru

Contabil şef – Valentina Ţiţei
tel. 022 26-09-61

Director Centrul Arheologie – dr. hab. Oleg Leviţki
tel. 022 26-09-59

Director Centrul Etnologie – dr. Svetlana Procop
tel. 022 27-10-07

Director  Centrul Studiul Artelor – dr. hab. Tudor Stavilă
tel. 022 27-26-84

{:}{:en}Contacts:

Institute of Cultural Heritage

Stefan cel Mare, 1 Bd., MD – 20001, Chisinau, Moldova

tel.: + 373 22 270602; + 373 22 260957

e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com

www.patrimoniu.asm

 

ADMINISTRARE PAGINĂ