Administraţia

Director al IPC – Victor GHILAȘ, doctor habilitat în studiul artelor

Tel.:/fax.: 0 22 260957

e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com

 Director adjunct pentru activitatea științifică  – Adrian DOLGHI, doctor în istorie

Tel.: 0 22 272543

e-mail: addolghi.ipc@gmail.com

Director adjunct pe probleme generale – Irina BOLOHAN

Tel.: 022 260961

e-mail: irinabolohan86@gmail.com

 Secretar științific – Liliana CONDRATICOVA, doctor în studiul artelor

Tel.: 0 22 270602

e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com; liliana.condraticova@mail.ru

Contabil şef – Valentina Ţiţei
tel. 022 26-09-61