Programul conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” ediţia a IX-a (30-31 mai 2017)

anunt - Copy

În perioada 30-31 mai 2017, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc Conferința științifică internațională Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare ediţia a IX-a, eveniment organizat de Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM.

Lucrările conferinței se desfășoară pe următoarele secțiuni:

Arheologie și cercetări interdisciplinare (Arheologie preistorică și tracologie; Arheologie antică și medievală),

Etnologie. Probleme generale și abordări interdisciplinare

Interferențe culturale în arta națională (Arte vizuale: arte plastice, arhitectură și Arte audiovizuale: teatru, film, muzicologie).

PROGRAMUL CONFERINȚEI