AVIZ. Ședința Seminarului Științific de profil 654 Arte audiovizuale

AVIZ

Ședința Seminarului Științific de profil 654 Arte audiovizuale

 la specialitatea 654.01. Arta teatrală, coregrafică

va avea loc în data de 28 septembrie 2017, ora: 10.00, bir. 538

(bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1)

Pretendent: Nadejda Axionova

Tema: Сontribuția regizorului V. N. Axionov la arta teatrală din Republica Moldova

Conducător: Angelina Roșca, doctor în studiul artelor, profesor universitar

 

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 277 de titluri, 2 anexe; 139 pagini ale textului de bază, 17 pagini de anexe. Materialele tezei au fost publicate în 14 articole științifice.

Cuvinte-cheie: arta teatrală din Republica Moldova, regie, dramaturgie, mișcare scenică, măiestrie actoricească, sistemul lui K. Stanislavski, problemă primordială, dezvoltare plenară.

Domeniul de studiu: activitatea artistică a lui Veaceslav Nicolaevici Axionov la teatrele dramatice din Chișinău în perioada anilor 1941, 1944–1948 și 1961–1963.

Scopul rezidă în elucidarea aportului activității artistice a lui V. Axionov la dezvoltarea artei teatrale de tradiție rusă din Republica Moldova. Obiectivele lucrării se rezumă la punerea în lumină a procesului de devenire a personalității artistice și a calităților profesionale ale lui V. Axionov, evocarea locului pe care l-a avut în viața sa activitatea la teatrele chișinăuiene, studierea lucrului depus asupra spectacolelor ce au avut loc la Chișinău și aprecierea rolului său în evoluția artei teatrale de tradiție rusă din Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea. Pentru prima dată a fost evaluată activitatea regizorală a lui V. Axionov în teatrele din Chișinău, a fost caracterizată munca sa regizorală, a fost efectuată analiza spectacolelor montate de el. Originalitatea este determinată de perspectiva culturologică, fiind condiționată de includerea unor materiale de arhivă și din presă, fapt ce a permis aprecierea montărilor scenice analizate din punctul de vedere al tendințelor social-culturale ale timpului.

Problema științifică se referă la crearea unui tablou complex al activității regizorale a lui V. Axionov în teatrele dramatice din Chișinău în anii 1940 și 1960, ce reprezintă o contribuție în comprehensiunea istoriei artei teatrale din Republica Moldova la mijlocul secolului XX și în aprecierea locului și a valorii artistice a activității lui V. Axionov în cultura teatrală autohtonă.

Semnificația teoretică: teza în cauză reprezintă prima cercetare dedicată aportului regizorului V. Axionov la dezvoltarea artei teatrale din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă: rezultatele științifice pot fi utilizate în cursurile de Istoria teatrului, Regie, Scenografie, Analiza textului dramatic, Critica teatrală. Materialele tezei prezintă interes pentru cercetătorii teatrologi, criticii de teatru, actori, pedagogi și regizori.