Academia Română și Programul „Centenarul Marii Uniri“ 1918-2018

Programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

Academia Română a redactat și aprobat în data de 5 iulie 2017, în cadrul Biroului Prezidiului, Programul de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri.

Prin inițiativele și proiectele sale, cel mai înalt for cultural și științific al țării dorește să marcheze un secol de unitate românească prin realizări durabile, care să reprezinte progrese notabile în diverse domenii.
Proiectele strategice propuse de Academia Română sunt următoarele:
1. Seria bilingvă de sinteze „Civilizația românească/Romanian Civilization”, care prevede editarea unui număr de 25 volume, publicate în română și engleză, dedicate evoluției principalelor domenii ale științei și culturii în spațiul românesc.
2. Extinderea rețelei de institute de cercetări ale Academiei Române din străinătate, știut fiind că Academia Română este principala instituție coordonatoare a cercetării fundamentale din România.
3. Inițierea colecției „Basarabica“, ce va avea în vedere introducerea în circuitul științific din România a celor mai valoroase contribuții ale specialiștilor din Republica Moldova.
4. Programul de restaurare și funcționalizare a patrimoniului constituit din proprietatea Academiei Române.
5. Elaborarea unui program național de promovare a artei monumentale destinat aniversării Centenarului și evocării personalităților cu rol important în Primul Război Mondial și în realizarea Marii Uniri.
6. Programul de conferințe naționale și internaționale dedicate Centenarului Marii Uniri și Primului Război Mondial.
7. „Academica Romanian Index“ – constituirea arhivei electronice a publicațiilor științifice românești aflate sub egida Academiei Române.
8. Program de consolidare a cunoștințelor istorice adresat tinerelor generații.
Pentru realizarea proiectelor menționate este necesar un efort organizatoric și logistic susținut, Academia Română contând pe sprijinul Guvernului României, al Primăriei Municipiului București, al primăriilor marilor municipii, universităților și al companiilor private.
Documentul poate fi consultat pe site-ul Academiei Române, la adresa http://www.acad.ro/com2017/doc/d0705-ProgramAR-CentenarUnire.pdf.
Academia Română alături de maramureșeni în preajma Centenarului Marii Uniri
12-13 august 2017 | Săliștea de Sus, Maramureș
Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, însoțit de acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte, și de acad. Emil Burzo, președinte al Filialei Cluj a Academiei Române, a participat la lucrările Simpozionului „Cultură și civilizație românească în Maramureș“ desfășurat la Săliștea de Sus, Maramureș.
Președintele Academiei Române, în calitate de cetățean de onoare al județului Maramureș, a apreciat interesului Consiliului Județean pentru marcarea Centenarului Marii Uniri și a asigurat autoritatea județeană de sprijinul Academiei Române pentru evenimentele organizate cu acest scop.
Proiectul pilot „Decizia Națiunii: Alba Iulia, 1 decembrie 1918“, inclus în proiectul internațional DIVERTIMENTO de dezvoltare a turismului
Conferința Internațională „Înțelegerea patrimoniului turistic: noi abordări pentru stakeholderi, producători și consumatori“  
Alba Iulia, 2-5 august 2017
Institutul de Economie Națională al Academiei Române a elaborat un proiect pilot pentru România cu titlul „Decizia Națiunii: Alba Iulia, 1 decembrie 1918“, care cuprinde 10 destinații culturale din Alba Iulia. Proiectul este integrat în rețeaua internațională  Studii Pilot Naționale, realizată de parteneri din Grecia, Italia, Spania, Slovenia, România, Bulgaria și Turcia sub numele DIVERTIMENTO. Fiecare destinație, prin patrimoniul său cultural, este integrată într-o rețea complexă. Activitățile dezvoltate de proiect sunt metode neconvenționale de promovare a turismului.
În perioada 2-5 august 2017, Institutul de Economie Națională al Academiei Române a organizat la Alba Iulia, în cadrul Proiectului internațional DIVERTIMENTO, Conferința Internațională „Înțelegerea patrimoniului turistic: noi abordări pentru stakeholderi, producători și consumatori, cu scopul îmbunătățirii competențelor profesionale și internaționalizării activității microîntreprinderilor. Este vizată în primul rând stimularea competitivității în Zona de Proiect printr-o mai mare penetrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în IMM-uri.
Detalii, pe site-ul Academiei Române, accesând: https://goo.gl/1jH6tg.
Ziua Limbii Române celebrată la Academia Română
Dezbaterea „Renașterea și reînnoirea limbii române în diaspora“ 
31 august 2017 | Clubul Academicienilor
În imagine: Ariana Oana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educației, Andreea Păstîrnac, ministrul românilor de pretutindeni, acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Eugen Simion, Președintele Secției de filologie și literatură, Alexandru Pugna, secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale
Sub semnul unității și identităii naționale, joi, 31 august 2017, la Clubul Academicienilor, a avut loc dezbaterea cu tema „Renașterea și reînnoirea limbii române în diaspora“. Evenimentul, prilejuit de celebrarea Zilei Limbii Române, a fost organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Academia Română. La dezbatere au participat membri ai Academiei Române, profesori, lectori, personalități implicate în promovarea limbii române de peste hotare. Guvernul României a fost reprezentat de Andreea Păstîrnac, ministrul românilor de pretutindeni, Ariana Oana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educației, Alexandru Pugna, secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale
Discuțiile au fost moderate de acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române. Din partea Academiei Române au făcut declarații și au expus puncte de vedere: acad. Eugen Simion, Președintele Secției de filologie și literatură, acad. Gheorghe Păun, prof. Gabriela Pană Dindelegan și prof. Mircea Martin, membri corespondenți ai Academiei Române. Academia de Științe a Moldovei a fost reprezentată de acad. Ion Hadârcă.
Declarații ale membrilor Academiei Române pot fi citite pe site-ul Agerpres, la adresele: https://goo.gl/gokRgJ și https://goo.gl/345qDM. Un album foto al întâlnirii, realizat de Alina Bianca Bălan, este disponibil pe pagina de facebook a Academiei Române.
Tineri din Programul Oficial de Internship al Guvernului României – în vizită la Academia Română
31 august 2017
Un grup de 21 de tineri înscriși în Programul Oficial de Internship al Guvernului României au efectuat în data de 31 august 2017 o vizită la Academia Română. Tinerii au fost întâmpinați de acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române, care le-a vorbit despre misiunea, istoria și activitatea Academiei Române și a răspuns întrebărilor lansate de cei 21 de participanți.
Între preocupările tinerilor vizitatori s-au aflat: criteriile de acces în Academia Română, provocările cu care se confruntă Academia Română în contextul societății secolului al XXI-lea, soluționarea exodului și/sau repatrierea intelectualilor români, strategia de atragere a tinerilor către domeniile de interes ale Academiei, gestionarea dialogului dintre Academia Română și Biblioteca şi Editura Academiei Române, metodele prin care Academia Română s-a adaptat digitalizării constante și fluxului de informații procesate în era internetului și, nu în ultimul rând, proiectele și programele propuse Academia Română cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
ANIVERSARE
„Curtea de la Argeş” – o revistă de cultură editată și condusă de un academician matematician
12 august 2017 | Curtea de Argeș
Sâmbătă, 12 august 2017, acad. Gheorghe Păun, matematician cu o prestigioasă carieră internațională în matematică și informatică computațională, a organizat la Centrul de Cultură şi Arte din municipiul Curtea de Argeș, sărbătorirea revistei de cultură „Curtea de la Argeș“, pe care o editează și promovează cu consecvență și entuziasm constant de opt ani. Revista este disponibilă atât în format print, cât și electronic, la adresa: www.curteadelaarges.ro
În prelungirea rubricilor revistei, întâlnirea s-a concentrat tematic pe Centenarul Marii Uniri, aniversarea a 500 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Argeşului și comemorarea a 60 de ani de la moartea lui Brâncuşi.
Un moment special l-a constituit prezentarea bustului poetului naţional Mihai Eminescu, realizat, la inițiativa acad. Gheorghe Păun, de sculptorul Radu Adrian, bust ce va fi instalat în centrul municipiului Curtea de Argeș.
Oaspeți de onoare ai evenimentului au fost acad. Victor Voicu, secretarul general al Academiei Române și scriitorul Nicolae Dabija, membru al Academiei de Științe a Moldovei, redactor-şef al revistei „Literatura şi Arta“.
„Pagini de istorie adunate și păstrate în depozitele Bibliotecii Academiei Române“
Expoziție de periodice și foi volante. 
Biblioteca Academiei Române | Sala „Theodor Pallady“
22-31 august 2017
Organizatori:
Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice, Foi Volante
Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor
Zeci de periodice şi foi volante, acoperind peste două secole de istorie românească, au alcătuit expoziţia vernisată la Biblioteca Academiei Române, marţi, 23 august 2017.
Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 150 de ani de la înființarea Bibliotecii Academiei Române și anticipează seria de expoziții dedicate Centenarului Marii Uniri din 2018.
La vernisaj au vorbit acad. Cristian Hera, Vicepreședinte al Academiei Române, acad. Florin Gheorghe Filip, Director general al Bibliotecii Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, Președinte al Secției de arte, arhitectură și audiovizual, jurnalistul Ion Cristoiu, curatorii expoziției Daniela Stanciu, șef Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice, Foi Volante și Radu Mitrescu, șef Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor.
Nucleul expoziției a fost reprezentat, într-un concept expozițional semnat de Radu Mitrescu, șeful Serviciului Organizarea, Conservarea Colecțiilor, de publicațiile periodice românești, începând cu primul ziar înregistrat în Biblioteca Academiei Române, „Revista Carpaților“ (1860), continuând cu ziarele și revistele care au făcut gloria presei noastre în perioada interbelică și până la ziarul „Scânteia“ de propagandă comunistă.
Cele mai vechi documente expuse datează din secolul al XVIII-lea: carte de scutire dată de Voievodul Ştefan Cantacuzino la 1715 sau o chemare către toți românii spre a se înarma contra turcilor, emisă la 1769. Alături de ele, din aceeaşi categorie a foilor volante, au fost expuse apeluri, proclamaţii, programe de teatru şi caiete de sală, afişe şi manifeste aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române.
Prezentarea detaliată a expoziției, în comunicatul de presă publicat pe site-ul Academiei Române. Un album foto al vernisajului, realizat de Alina Bianca Bălan, este disponibil pe pagina de facebook a Bibliotecii Academiei Române.