Lansarea monografiei „Arta metalelor din Basarabia”

Joi, 5 octombrie 2017ora 16:30,  la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (str. 31 August, 1989 121 A, Sala nr. 1, parter), va avea loc Lansarea monografiei Arta metalelor din Basarabia(secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea), semnată de dr. Liliana Condraticova.

Monografia a fost realizată la Institutul Patrimoniului cultural al AȘM și este publicată în cadrul concursului „Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016”.
Volumul reprezintă o apariție editorială necesară atât mediului academic, cercetătorilor din domeniul istoriei, studiul artelor și culturologiei, cat și muzeografilor, fețelor bisericești, artiștilor plastici. Monografia este structurată în cinci capitole cu numeroase subcapitole, fapt ce a permis autorului să cuprindă un spectru variat de probleme legate de evoluția orfevrăriei și feroneriei din Basarabia în limitele cronologice stabilite.
Lucrarea este realizată în baza unui suport arhivistic bogat și variat. Au fost examinate piese din metal aflate în custodia muzeelor din Republica Moldova (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), România, Ucraina, materialele fiind completate de rezultatele documentărilor pe teren.
Având drept scop prezentarea unui tablou de ansamblu cu referire la evoluția artei metalelor din Basarabia în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, a fost realizată o lucrare de sinteză valoroasă, care s-a lăsat demult așteptată.