Simpozionul ştiinţific  internaţional  „In Memoriam ACADEMICIANULUI  Constantin Popovici”. Ediţia a V-a „Relaţiile etnoculturale moldo- ucrainene în sincronie şi diacronie”

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Comunitatea Ucraineană din Republica Moldova

Comunitatea Ucrainenilor „Petru Movilă”  din municipiul Chişinău

Invită comunitatea științifică, culturală, toate persoanele interesate la Simpozionul ştiinţific internaţional In Memoriam academicianului Constantin Popovici”, ediția a V-a „Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene în sincronie şi diacronie”, care se va desfășura joi, 12 octombrie 2017, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1), Sala Mică.

PROGRAMUL LUCRĂRILOR CONFERINŢEI

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:0011:00  Înregistrarea participanților conferinţei

Регістрація учасників конференції

10:00  Expoziția cărţilor «Lucrări științifice ale academicianului C. Popovici și ale cercetătorilor științifici ai Sectorului „Etnologia ucrainenilor” al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM»

Виставка книг «Науковий доробок академіка К. Ф. Поповича і співробітників сектора „Етнологія українців” Інституту культурної спадщини АНМ»

11:00–13.00. Sala Mică. Мала зала. Şedinţa în plen. Пленарне засідання

13:00–14:00  Pauză de masă. Обідня перерва

14:00–17:00  Şedinţe pe secţii. Засідання секцій

17:00–18:00 Totalizarea rezultatelor. Підведення підсумків

                      

11:00–13:00   Sala Mică. Мала зала

Şedinţa în plen   Пленарне засідання

Moderator: dr. hab. Victor Ghilaş

Cuvinte de salut:

Acad. Gheorghe DUCA, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Dr. Ivan Gnatişin, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în Republica Moldova

Dr. hab. Victor Ghilaş, Director al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM

Dr. Oleg Babenco, Director general al Biroului Relaţiilor Interetnice

Dl. Nicolai Oleinic, Preşedinte al Asociaţiei Ucrainenilor din Republica Moldova

Dr. Victor Cojuhari, coordonator al grupului „Etnologia Ucrainenilor”, președinte al Comunității Ucrainenilor „Petru Movilă” din municipiul Chişinău

PROGRAMUL CONFERINȚEI