Conferință științifică a tinerilor cercetători: „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație” (Ediția a II-a)

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

anunță desfășurarea Conferinței științifice naționale a tinerilor cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a II-a), organizată la 16 noiembrie 2017.

Comunicările vor aborda atât problemele legate de valorificarea patrimoniului istoric, etnografic și cultural al etniilor conlocuitoare din Republica Moldova, cât și, în general, aprecierea rolului patrimoniului cultural în dezvoltarea societății.

PROGRAMUL CONFERINȚEI