SAVANTUL VALENTIN DERGACIOV LA 75 DE ANI

La Institutul Patrimoniului Cultural a fost omagiat distinsul nostru coleg, doctor habilitat în arheologie Valentin Dergaciov cu ocazia atingerii onorabilei vârste de 75 de ani. Pasiunea pentru arheologie dumnealui a susţinut-o mereu, pe parcursul anilor, prin muncă perseverentă şi asiduă: cercetări de teren, elaborarea rapoartelor de săpătură, participare la conferinţe ştiinţifice din ţară şi străinătate, numeroase stagieri de documentare în Germania, Belgia, Marea Britanie, Federaţia Rusă, Ucraina. Timp de mulţi ani a deţinut funcţia de director al Institutului de Arheologie, apoi al IPC al AŞM.

Cu peste 20 de monografii şi broşuri, alte circa 120 de articole publicate la Chişinău, Moskova, Kiev, München, Mainz am Rein, Stuttgard, Iaşi, Bucureşti, Sofia etc., el a adus valoroase contribuţii ştiinţifice referitoare la arheologia spaţiului est-carpatic din neo-eneolitic şi epoca bronzului. Numele şi lucrările domnului Dergaciov sunt binecunoscute atât specialiştilor din Europa de Est, cât şi celor din Europa de Vest. Niciodată nu a neglijat compartimentul popularizării cunoştinţelor arheologice prin intermediul mass-media.

Impresionează faptul că în ultimii ani domnia sa se menţine într-un ritm de activitate sporit, continuă să valorifice materialele acumulate, în acelaşi timp reuşind să susţină, prin împărtăţirea experienţei sale bogate, sfaturi şi sugestii utile sau îndrumare ştiinţifică colegii mai tineri, care îi răspund cu mult respect şi recunoştinţă.

Cu deosebit respect şi consideraţiune, îi urăm domnului Valentin Dergaciov La Mulţi Ani, cu multă sănătate şi remarcabile noi realizări, pe măsura aşteptărilor!!!

Colectivul IPC