Comunicat de presă. Conferința Științifică Internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a X-a. Rezoluția conferinței.

(Пресс-релиз: X Международная научная конференция КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ, ОСВОЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ: через науку к познанию национального наследия)

În perioada 30-31 mai 2018 a avut loc Conferința Științifică Internațională Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, Ediția a X-a: Prin știință spre cunoașterea patrimoniului național, organizată de Institutul Patrimoniului Cultural în incinta Academiei de Științe a Moldovei

La cea de a X-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare s-au înscris peste 240 de cercetători de pe continentul european și cel asiatic. Comunicările propuse au abordat probleme legate de salvgardarea patrimoniului cultural (arheologic, etnologic și artistic), metodele noi de cercetare, valorificare și promovare a acestuia.

Secțiunile conferinței au abordat probleme actuale din cadrul a patru direcții științifice:

  • Arheologie și cercetări interdisciplinare;
  • Etnologie: probleme generale și abordări interdisciplinare;
  • Interferențe culturale în arta națională.
  • Conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural

În cadrul conferinței a fost stabilit dialogul științific dintre cercetători din spațiul Uniunii Europene, din alte regiuni și cei din Republica Moldova pe subiecte și probleme de interes comun, ce pot servi drept platformă pentru inițierea unor noi proiecte de cercetare;  Au fost identificate soluții de aplicare practică a rezultatelor cercetării în dezvoltarea societății, fiind realizat, totodată, schimb de experiență în domeniul valorificării științifice a patrimoniului cultural dintre cercetători din diferite țări.

De asemenea, în cadrul secțiunilor a fost discutat Proiectul Rezoluției Conferinței, completat cu anumite propuneri și recomandări în vederea sensibilizării opiniei publice și a autorităților din Republica Moldova asupra necesității cercetării, salvgardării și promovării patrimoniului cultural al țării și a impulsionării investigațiilor științifice  în acest domeniu.

Rezoluția Conferinței Științifice Internaționale: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, ediția a X-a.