Anunț privind solicitarea ofertelor de prețuri: Editarea revistelor IPC

Institutul Patrimoniului Cultural solicită ofertele de prețuri privind editarea revistelor IPC, conform caietului de sarcini anexat.

Adresa la care se depune oferta: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 1, bir. 424.

Data limită pentru depunerea ofertei: 14 iunie 2018 ora 17:00.

Caiet de sarcini