Se anunţă susţinerea tezei de doctor cu tema: Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european în a doua jumătate a secolului XX

 Pretendent: Catereva Irina Conducător /consultant ştiinţific: Roşca Angelina, doctor în studiul artelor, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 22.654.01-03 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Tema tezei: Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european Read More …