Comunitatea științifică își exprimă durerea și compasiunea în legătură cu trecerea la cele veșnice a maestrului Vladimir CURBET

Comunitatea științifică își exprimă durerea și compasiunea în legătură cu trecerea la cele veșnice a maestrului Vladimir CURBET. Aportul maestrului Vladimir CURBET la dezvoltarea culturii naționale și promovarea imaginii Republicii Moldova în lume este unul considerabil și apreciat de întreaga Read More …

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil privind discutarea tezei de doctor elaborată de Vladimir Cravcenco

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice, 651.02 – Teoria și istoria arhitecturii și 651.03 – Arte decorative din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM privind discutarea tezei de doctor in studiul artelor si culturologie „Grafica Read More …

Conferință științifică a tinerilor cercetători: „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație” (Ediția a II-a)

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță desfășurarea Conferinței științifice naționale a tinerilor cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a II-a), organizată la 16 noiembrie 2017. Comunicările vor aborda atât problemele legate de Read More …