RITA KLEIMAN (1947-2008)

Filolog, culturolog şi etnolog, doctor habilitat în filologie, specialist în teoria şi istoria literaturii, în domeniu literaturii comparate. Cercetător ştiinţific principal al Institutului Minorități Naționale, atunci Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Activitatea de cercetare include studierea literaturii şi culturii ruse, Read More …

ГАВРИЛ АРКАДЬЕВИЧ ГАЙДАРЖИ (1937 – 1998)

Г. А. Гайдаржи родился в 1937 г. в бессарабском селе Карболия (ныне в составе Вулканештского района, АТО Гагаузия, Республика Молдова) в многодетной кресть-янской семье. В 1972 г. Г. А. Гайдаржи в Институте языкознания АН СССР (Москва) защитил кандидатскую диссертацию «Типы Read More …

ION DRON (1948 – 2003)

Ион Дрон родился 17 июня 1948 г. в селе Бадикул-Молдовенеск Кагульского района. С 1984 по 1987 – докторант Отделения тюркских и монгольских языков в Институте языкознания Академии Наук СССР. В 1991 г. принят на работу в Отдел гагаузоведения ИМИ АНМ Read More …

IACOV COPANSCHI (1930-2006)

Cercetător ştiinţific principal, doctor habilitat în istorie, profesorul universitar, specialist de talie mondială în domeniul istoriei universale. Şef de Sector la Institutul de Istorie (1987–1991). Şef Sectorului de Iudaică al Institutului de Cercetări Interetnice al AŞM (1993-2002). Pe parcursul activităţii Read More …