Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil privind discutarea tezei de doctor habilitat „Evoluția artei metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)”, elaborată de dr. Liliana CONDRATICOVA

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice, 651.02 – Teoria și istoria arhitecturii și 651.03 – Arte decorative din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM privind discutarea tezei de doctor habilitat Read More …

Simpozionul ştiinţific  internaţional  „In Memoriam ACADEMICIANULUI  Constantin Popovici”. Ediţia a V-a „Relaţiile etnoculturale moldo- ucrainene în sincronie şi diacronie”

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Comunitatea Ucraineană din Republica Moldova Comunitatea Ucrainenilor „Petru Movilă”  din municipiul Chişinău Invită comunitatea științifică, culturală, toate persoanele interesate la Simpozionul ştiinţific internaţional „In Memoriam academicianului Constantin Popovici”, ediția a V-a Read More …

Conferința națională cu participare internațională a tinerilor cercetători: „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație” (Ediția a II-a)

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI invită cercetătorii, cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar, membrii societății civile și reprezentanții diasporelor să participe cu comunicări, la Conferința națională cu participare internațională a tinerilor cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural Read More …