Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 613.01 – Arheologie

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 613.01 – Arheologie din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM privind discutarea tezei de doctor „Armă albă cu lamă scitică din sec. VII–IV î. e. n. (sud-vestul Europei de Est)”, elaborată de Denis TOPAL la specialitatea 613.01 – Arheologie, conducator științific: Valentin DERGACEV, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător.

Ședința Seminarului Științific de Profil va avea loc în data de 14 noiembrie 2017, ora 15.00, biroul 538, Academia de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1).