Raportul IPC al AȘM pentru anul 2017

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, aduce la cunoștință opiniei publice

 Raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2017