Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Axionova Nadejda

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent AXIONOVA Nadejda

Coordonator ştiinţific ROȘCA Angelina, dr. în studiul artelor, prof. univ.

Tema tezei ACTIVITATEA REGIZORULUI VEACESLAV AXIONOV ÎN TEATRELE DRAMATICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Specialitatea: 654.01.— Arta teatrală, coregrafică

Data: 9 iulie 2018, Ora: 10.00

Local: Chişinău, str. Alexei Mateevici 111, MD-2009, AMTAP, Sala Senatului