Se anunţă susţinerea tezei de doctor cu tema: Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european în a doua jumătate a secolului XX

 Pretendent: Catereva Irina Conducător /consultant ştiinţific: Roşca Angelina, doctor în studiul artelor, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 22.654.01-03 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Tema tezei: Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european Read More …

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional „Zilele Muzicii Noi” din Republica Moldova

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: Valeria Barbas Conducător ştiinţific: Violina Galaicu, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător Consiliul ştiinţific specializat: D 22. 612. 01-05 Tema tezei: Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional „Zilele Muzicii Noi” din Republica Moldova Read More …