Se anunţă susţinerea tezei de doctor: „Impactul interpreţilor basarabeni asupra devenirii teatrelor de operă din Cluj şi Bucureşti în anii 1920–1940”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent   ICHIM Traian Conducător ştiinţific  Doctor habilitat, profesor universitar DĂNILĂ Aurelian Referenţi oficiali: GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălți; TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, profesor Read More …