CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. EDIȚIA A X-A

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE EDIȚIA A X-A: PRIN ȘTIINȚĂ SPRE CUNOAȘTEREA PATRIMONIULUI NAȚIONAL dedicată Anului European al Patrimoniului Cultural și Centenarului Marii Uniri 30 – 31 mai 2018 Lucrările conferinţei se vor Read More …

APARIȚII EDITOARIALE ALE IPC ÎN ANUL 2017: 3 reviste (6 numere), 8 culegeri

Culegeri naționale: 8 CALLO, T.; ŢVIRCUN, V.; POGOLŞA, L. Interogaţii pedagogice. Ch.: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017. 208 p. Patrimoniul spiritual și cultural al rușilor din Moldova / Духовное и историко-культурное наследие русских Молдовы. Culegere de articole ale conferinţei Read More …