Conferinţa Știinţifică Internaţională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE, ediția a IX-a, 30-31 mai 2017

anunt - Copy

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL AȘM

AGENŢIA NAŢIONALĂ ARHEOLOGICĂ

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” (BUCUREŞTI)

COMPLEXUL MUZEAL NAŢIONAL „MOLDOVA” (IAŞI)

 

anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale

 PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE

 (ediţia a IX-a)

30-31 mai 2017

Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe următoarele direcţii:

1) Arheologie şi cercetări interdisciplinare;

2) Etnologie: probleme generale şi abordări interdisciplinare;

3) Interferenţe culturale în arta naţională.

Persoanele interesate rugăm să se înregistreze și să expedieze titlul și rezumatul comunicării până la cel târziu 18 aprilie 2017 utilizând Formularul de participare. Rezumatele prezentate nu vor depăşi volumul de 1500–1800 de semne cu spaţii.

Fiecare participant se poate înscrie la lucrările conferinţei cu o singură comunicare. Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Academia de Ştiinţe a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).

Comitetul organizatoric îşi rezervă dreptul de a respinge cererile de participare la conferinţă care nu corespund cerinţelor şi nu se încadrează în tematica manifestării ştiinţifice.

Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanţii conferinţei.

Limbile de lucru ale conferinţei sunt: română, engleză, rusă.

Informații suplimentare pot fi solicitate comitetului organizatoric la adresa: conference.treasure@gmail.com

Informație pentru completarea formularului de participare: Toate câmpurile cu asterisc sunt obligatorii. După ce finisați completarea formularului tastați „Trimite” („send” / „отправить”), formularul DVS va fi expediat comitetului organizatoric iar Dvs veți primi o copie a formularului la adresa de e-mail indicată.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Comitetul Organizatoric