Conferința Științifică Internațională. Eugen DOGA: reverberații universale (80 de ani de la naștere)

doga.1

Joi, 4 mai  2017, ora 11:00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1), va avea loc Conferinţa ştiinţifică internațională consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea lui Eugen Doga, compozitor, Artist al Poporului, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

PROGRAM
Moderator
Dr. hab. Victor Țvircun, coordinator al Secției Științe Umanistice și Arte a AŞM

Cuvânt de salut

Acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Monica BABUC, Ministrul Culturii al Republicii Moldova

Acad. Evgheni SAVCIUC, președinte al Uniunii Muzicienilor din Ucraina,   profesor universitar, Artist al Poporului

Alina MAVRODIN VASILIU, director al Centrului  Cultural pentru UNESCO. ”Cetatea Romanței”, Târgoviște, România, director artistic al Festivalului ”Crizantema de Aur”

Comunicări

Dr. hab., Victor GHILAŞ, IPC al AŞM. Eugen Doga – Cavalerul artei sunetelor la ora bilanţurilor

Dr. hab. Aurelian DĂNILĂ, IPC al AŞM. Fenomenul Eugen Doga. Culoarea sunetului

Elena KRÎLOVA, presedinte al Asociatiei ”Prietenia artelor” din Moscova, Rusia. Titlu rezervat

Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, IPC al AŞM. Consonanţa peisajului cu muzica în creaţia  cinematografică a lui Eugen Doga

Dr. hab. Ion GAGIM, Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălţi.  Chemările vieţii şi ale muzicii lui Eugen Doga

Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie al AŞM. Poezia lui Mihai Eminescu în creaţia lui Eugen Doga

Larisa TUREA, critic de teatru. Motive arhetipale în creaţia lui Eugen Doga

Acad. Gheorghe MUSTEA, compozitor, dirijor, profesor universitar, Artist al Poporului. Tablou sinoptic al succeselor unui compozitor  aflat în culmea gloriei

DHC Constantin RUSNAC, compozitor, profesor universitar. Eugen Doga, Decan al muzicii uşoare

Luminiţa DUMBRĂVEANU, jurnalist. Filmul Eugen Doga

Invitație-Program

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.